венгерский-английский словарь »

megkövez означает в английский

венгерскийанглийский
megkövez ige

stone [stoned, stoned, stoning, stones]◼◼◼ verb
[UK: stəʊn] [US: ˈstoʊn]

stones◼◻◻ verb
[UK: stəʊnz] [US: ˈstoʊnz]

kill by pelting with stones verb
[UK: kɪl baɪ ˈpelt.ɪŋ wɪð stəʊnz] [US: ˈkɪl baɪ ˈpelt.ɪŋ wɪθ ˈstoʊnz]

lapidate verb
[UK: ˈlæ.pɪ.deɪt] [US: ˈlæ.pɪ.ˌdeɪt]

stean verb
[UK: stˈiːn] [US: stˈiːn]

megkövez vkt

cast stones at somebody[UK: kɑːst stəʊnz ət ˈsʌm.bə.di] [US: ˈkæst ˈstoʊnz ət ˈsʌm.ˌbɑː.di]

pelt somebody with stones[UK: pelt ˈsʌm.bə.di wɪð stəʊnz] [US: ˈpelt ˈsʌm.ˌbɑː.di wɪθ ˈstoʊnz]

throw stones at somebody[UK: ˈθrəʊ stəʊnz ət ˈsʌm.bə.di] [US: ˈθroʊ ˈstoʊnz ət ˈsʌm.ˌbɑː.di]

megköveztetés főnév

lapidation noun
[UK: lˌapɪdˈeɪʃən] [US: lˌæpɪdˈeɪʃən]

megkövezés főnév

lapidation noun
[UK: lˌapɪdˈeɪʃən] [US: lˌæpɪdˈeɪʃən]

megkövező főnév

stoner [stoners] noun
[UK: ˈstəʊ.nə(r)] [US: ˈstoʊ.nər]

You can find it in:

венгерскийанглийский