венгерский-английский словарь »

megerősítő означает в английский

венгерскийанглийский
megerősítő

affirmative◼◼◼ adjective
[UK: ə.ˈfɜː.mə.tɪv] [US: ə.ˈfɝː.mə.tɪv]

reinforcing◼◻◻ noun
[UK: ˌriːɪn.ˈfɔːs.ɪŋ] [US: ˌri.ˌɪn.ˈfɔːrs.ɪŋ]

confirmatory◼◻◻ adjective
[UK: kən.ˈfɜː.mə.ˌtɔːi] [US: kən.ˈfɝː.mə.ˌtɔː.ri]

corroborative◼◻◻ adjective
[UK: kə.ˈrɒ.bə.rə.tɪv] [US: kə.ˈrɑː.bə.rə.ˌtɪv]

aff (affectionate) noun
[UK: ə.ˈfek.ʃə.nət] [US: ə.ˈfek.ʃə.nət]

affirmant adjective
[UK: əfˈɜːmənt] [US: əfˈɜːmənt]

assertor [assertors] noun
[UK: əˈsɜːtə ] [US: əˈsɜrtər ]

confirmative adjective
[UK: kən.ˈfɜː.mə.tɪv] [US: kən.ˈfɜː.mə.tɪv]

corroborant adjective
[UK: kə.ˈrɒ.bə.rənt] [US: kə.ˈrɑː.bə.rənt]

corroboratory adjective
[UK: kə.ˈrɒ.bə.rə.tə.rɪ] [US: kə.ˈrɒ.bə.rə.tə.rɪ]

declaratory adjective

homologative adjective
[UK: hˈɒməlˌɒɡətˌɪv] [US: hˈɑːməlˌɑːɡətˌɪv]

vallomást esküvel megerősítő tanú főnév

affiant [affiants] noun
[UK: ˈæ.fiənt] [US: ˈæ.fiənt]

You can find it in:

венгерскийанглийский