венгерский-английский словарь »

megbízott означает в английский

венгерскийанглийский
megbízott

deputy [deputies]◼◼◼ noun
[UK: ˈde.pjʊ.ti] [US: ˈde.pjə.ti]

commissioner [commissioners]◼◼◼ noun
[UK: kə.ˈmɪ.ʃə.nə(r)] [US: kə.ˈmɪ.ʃə.nər]

proxy [proxies]◼◼◻ noun
[UK: ˈprɒk.si] [US: ˈprɑːk.si]

trustee [trustees]◼◼◻ noun
[UK: trʌs.ˈtiː] [US: ˌtrə.ˈstiː]

representative [representatives]◼◼◻ noun
[UK: ˌre.prɪ.ˈzen.tə.tɪv] [US: ˌre.prə.ˈzen.tə.tɪv]

emissary [emissaries]◼◼◻ noun
[UK: ˈe.mɪ.sə.ri] [US: ˈe.mə.ˌse.ri]

agent [agents]◼◼◻ noun
[UK: ˈeɪ.dʒənt] [US: ˈeɪ.dʒənt]

assign [assigned, assigned, assigning, assigns]◼◼◻ verb
[UK: ə.ˈsaɪn] [US: ə.ˈsaɪn]

commissioned◼◼◻ adjective
[UK: kə.ˈmɪʃ.n̩d] [US: kə.ˈmɪʃ.n̩d]

delegate [delegates]◼◻◻ noun
[UK: ˈde.lɪ.ɡeɪt] [US: ˈde.lə.ˌɡet]

assignee [assignees]◼◻◻ noun
[UK: ˌæ.saɪ.ˈniː] [US: ˌæ.saɪ.ˈniː]

proctor [proctors]◼◻◻ noun
[UK: ˈprɒk.tə(r)] [US: ˈprɑːk.tər]

relied◼◻◻ adjective
[UK: rɪ.ˈlaɪd] [US: rə.ˈlaɪd]

accredited◼◻◻ adjective
[UK: ə.ˈkre.dɪ.tɪd] [US: ə.ˈkre.də.təd]

mandatory [mandatories]◼◻◻ noun
[UK: ˈmæn.dət.r̩i] [US: ˈmæn.də.ˌtɔː.ri]

fiduciary [fiduciaries] noun
[UK: fɪ.ˈdjuː.ʃə.ri] [US: fə.ˈduː.ʃi.ˌe.ri]

mandatary [mandataries] noun
[UK: ˈmæn.də.tə.ri] [US: ˈmæn.də.tə.ri]

missioner noun
[UK: ˈmɪʃənə ] [US: ˈmɪʃənər ]

vakeel◼◼◼ noun
[UK: væˈk.iːl] [US: væˈk.iːl]

vicarial adjective
[UK: vaɪˈk.eə.rɪəl] [US: vɪˈk.e.riːəl]

vicarious adjective
[UK: vɪˈk.eə.rɪəs] [US: vaɪˈk.e.riəs]

vice-agent adjective
[UK: vaɪs ˈeɪ.dʒənt] [US: ˈvaɪs ˈeɪ.dʒənt]

megbízott helyettes főnév

deputy [deputies] noun
[UK: ˈde.pjʊ.ti] [US: ˈde.pjə.ti]

megbízott képviselő

business agent[UK: ˈbɪz.nəs ˈeɪ.dʒənt] [US: ˈbɪz.nəs ˈeɪ.dʒənt]

megbízott meghatalmazottja ige

subdelegate [subdelegated, subdelegated, subdelegating, subdelegates] verb
[UK: sˈʌbdɪlˌeɡeɪt] [US: sˈʌbdɪlˌeɡeɪt]

megbízott személy főnév

trustee [trustees] noun
[UK: trʌs.ˈtiː] [US: ˌtrə.ˈstiː]

megbízott ügygondnok

proctorial adjective
[UK: prɒk.ˈtɔː.rɪəl] [US: prɒk.ˈtɔː.rɪəl]

proproctor noun
[UK: prˈɒprɒktə] [US: prˈɑːprɑːktɚ]

megbízott ügygondnokság főnév

proctorship [proctorships] noun
[UK: ˈprɒk.tə.ʃɪp] [US: ˈprɒk.tə.ʃɪp]

megbízotti ügykör főnév

commissionership [commissionerships] noun
[UK: kəˈmɪʃnəʃɪp ] [US: kəˈmɪʃənərʃɪp ]

a megbízott személyek főnév

delegacy noun
[UK: ˈde.lɪ.ɡə.si] [US: ˈde.lɪ.ɡə.si]

helyszíni megbízottak

fieldstaff[UK: fˈiːldstaf] [US: fˈiːldstæf]

igazságügyi megbízott főnév

ombudsman [ombudsmen] irregular noun
[UK: ˈɒm.bʊdz.mæn ˈɒm.bʊdz.men] [US: ˈɑːm.bədz.mən ˈɒm.bʊdz.men]

jutalompénzek szétosztásával megbízott tiszt

navy agent[UK: ˈneɪ.vi ˈeɪ.dʒənt] [US: ˈneɪ.vi ˈeɪ.dʒənt]

kormánymegbízott főnév

governmental commissioner noun

képességeit meghaladó szereppel megbízott

overparted[UK: ˌəʊvəˈpɑːtɪd ] [US: ˌoʊvərˈpɑrtəd ]

nem megbízott melléknév

uncommissioned adjective
[UK: ˌʌnkəˈmɪʃənd ] [US: ʌnkəˈmɪʃənd ]

női megbízott főnév

embassadress [embassadresses] noun
[UK: ˈembəsˌadres] [US: ˈembəsˌædres]

pénzügyi megbízott (kormányé)

money-agent[UK: ˈmʌ.ni ˈeɪ.dʒənt] [US: ˈmʌ.ni ˈeɪ.dʒənt]

titkos megbízott főnév

emissary [emissaries] noun
[UK: ˈe.mɪ.sə.ri] [US: ˈe.mə.ˌse.ri]

12

You can find it in:

венгерскийанглийский