венгерский-английский словарь »

lomha означает в английский

венгерскийанглийский
lomha melléknév

sluggish◼◼◼ adjective
[UK: ˈslʌ.ɡɪʃ] [US: sˈlʌ.ɡɪʃ]

slouch◼◼◼ adjective
[UK: slaʊtʃ] [US: sˈlaʊtʃ]

slothful◼◼◻ adjective
[UK: ˈsləʊθ.fəl] [US: ˈsloʊθ.fəl]

slack [slacker, slackest]◼◻◻ adjective
[UK: slæk] [US: sˈlæk]

sullen◼◻◻ adjective
[UK: ˈsʌ.lən] [US: ˈsʌ.lən]

torpid◼◻◻ adjective
[UK: ˈtɔː.pɪd] [US: ˈtɔːr.pəd]

pokey adjective
[UK: ˈpoki] [US: ˈpoki]

poky [pokier, pokiest] adjective
[UK: ˈpəʊk.i] [US: ˈpoʊk.i]

rough-footed adjective
[UK: rʌf ˈfʊ.tɪd] [US: ˈrəf ˈfʊ.təd]

lomha (ember) főnév

slacker◼◼◼ noun
[UK: ˈslækə(r)] [US: sˈlækər]

lomha csoszogó járás

slouch[UK: slaʊtʃ] [US: sˈlaʊtʃ]

sloucher noun
[UK: ˈslaʊʧə ] [US: ˈslaʊʧər ]

lomha ember

galoot noun
[UK: ɡə.ˈluːt] [US: ɡə.ˈluːt]

lumpkin[UK: ˈləmpˌkɪn] [US: ˈləmpˌkɪn]

lomha fickó főnév

sloucher noun
[UK: ˈslaʊʧə ] [US: ˈslaʊʧər ]

lomha testtartás főnév

slouch noun
[UK: slaʊtʃ] [US: sˈlaʊtʃ]

lomha vérű

stagnant-blooded[UK: ˈstæɡ.nənt ˈblʌ.dɪd] [US: ˈstæɡ.nənt ˈblʌ.dəd]

lomhán határozószó

slack◼◼◼ adverb
[UK: slæk] [US: sˈlæk]

sluggishly◼◼◼ adverb
[UK: ˈslʌ.ɡɪ.ʃli] [US: sˈlʌ.ɡɪ.ʃli]

lomhán csoszog

slouch[UK: slaʊtʃ] [US: sˈlaʊtʃ]

trollop along[UK: ˈtrɒ.ləp ə.ˈlɒŋ] [US: ˈtrɒ.ləp ə.ˈlɔːŋ]

lomhán elcsoszog

slouch away[UK: slaʊtʃ ə.ˈweɪ] [US: sˈlaʊtʃ ə.ˈweɪ]

lomhán elkullog

slouch away[UK: slaʊtʃ ə.ˈweɪ] [US: sˈlaʊtʃ ə.ˈweɪ]

sloucher noun
[UK: ˈslaʊʧə ] [US: ˈslaʊʧər ]

lomhán eloldalog

slouch away[UK: slaʊtʃ ə.ˈweɪ] [US: sˈlaʊtʃ ə.ˈweɪ]

lomhán jár

slouch[UK: slaʊtʃ] [US: sˈlaʊtʃ]

lomhán megy

slouch[UK: slaʊtʃ] [US: sˈlaʊtʃ]

lomhán mozog

slouch[UK: slaʊtʃ] [US: sˈlaʊtʃ]

lomhaság főnév

sloth [sloths]◼◼◼ noun
[UK: sləʊθ] [US: sloʊθ]

sluggishness◼◼◻ noun
[UK: ˈslʌ.ɡɪ.ʃnəs] [US: sˈlʌ.ɡɪ.ʃnəs]

slothfulness noun
[UK: ˈsləʊθfʊlnəs ] [US: ˈsloʊθf(ə)lnəs ]

sloucher noun
[UK: ˈslaʊʧə ] [US: ˈslaʊʧər ]

sluggisness noun
[UK: slˈʌɡɪsnəs] [US: slˈʌɡɪsnəs]

egyházi javadalomhalmozás főnév

plurality [pluralities] noun
[UK: plʊə.ˈræ.lɪ.ti] [US: plə.ˈræ.lə.ti]

gyalomhá főnév

seine [seines] noun
[UK: seɪn] [US: ˈseɪ.ni]

tow-net noun
[UK: təʊ net] [US: ˈtoʊ ˈnet]

gyalomhálózsák főnév

tuck-net noun
[UK: tʌk net] [US: ˈtək ˈnet]

hatalomhajhászás főnév

power-mongering noun
[UK: ˈpaʊə(r) ˈməŋ.ɡər.ɪŋ] [US: ˈpaʊər ˈməŋ.ɡər.ɪŋ]

javadalomhalmaz főnév

plural livings noun
[UK: ˈplʊə.rəl ˈlɪ.vɪŋz] [US: ˈplʊ.rəl ˈlɪ.vɪŋz]

javadalomhalmozó főnév
vall

pluralist [pluralists] noun
[UK: ˈplʊə.rə.lɪst] [US: ˈplʊə.rə.lɪst]

12

You can find it in:

венгерскийанглийский