венгерский-английский словарь » láb alatt meaning in английский

венгерскийанглийский
láb alatt

underfoot◼◼◼ adverb
[UK: ˌʌn.də.ˈfʊt] [US: ˌʌn.dər.ˈfʊt]

under feet◼◻◻[UK: ˈʌnd.ə(r) fiːt] [US: ˈʌnd.r̩ ˈfiːt]

underfloot[UK: ˌʌndəflˈuːt] [US: ˌʌndɚflˈuːt]

láb alatti határozószó

underfoot adverb
[UK: ˌʌn.də.ˈfʊt] [US: ˌʌn.dər.ˈfʊt]

lábalatt

underfoot◼◼◼[UK: ˌʌn.də.ˈfʊt] [US: ˌʌn.dər.ˈfʊt]

a kemény hó ropog a láb alatt

the hard snow crunches under foot[UK: ðə hɑːd snəʊ ˈkrʌn.tʃɪz ˈʌnd.ə(r) fʊt] [US: ðə ˈhɑːrd ˈsnoʊ ˈkrʌn.tʃəz ˈʌnd.r̩ ˈfʊt]

You can find it in:

венгерскийанглийский