венгерский-английский словарь » keskeny meaning in английский

венгерскийанглийский
keskeny

narrow◼◼◼ adjective
[UK: ˈnæ.rəʊ] [US: ˈnero.ʊ]

small◼◼◻ adjective
[UK: smɔːl] [US: ˈsmɒl]

extenuate verb
[UK: ɪk.ˈste.njʊeɪt] [US: ɪk.ˈste.njuː.ˌet]

narrowy adjective
[UK: nˈarəʊi] [US: nˈæroʊi]

raylet adjective
[UK: rˈeɪlət] [US: rˈeɪlət]

strait adjective
[UK: streɪt] [US: ˈstreɪt]

keskeny ajkú

thin-lipped[UK: θɪn lɪpt] [US: ˈθɪn ˈlɪpt]

keskeny arc

long face[UK: ˈlɒŋ feɪs] [US: ˈlɔːŋ ˈfeɪs]

keskeny arcú

narrow-faced[UK: ˈnæ.rəʊ feɪst] [US: ˈnero.ʊ ˈfeɪst]

thin-visaged[UK: θɪn ˈvɪ.zɪdʒd] [US: ˈθɪn ˈvɪ.zɪdʒd]

keskeny ásó főnév
US

loy noun
[UK: ˌlɔɪ] [US: ˌlɔɪ]

keskeny átjáró főnév

alleyway◼◼◼ noun
[UK: ˈæ.li.weɪ] [US: ˈæ.li.ˌwe]

keskeny csatorna főnév

gullet noun
[UK: ˈɡʌ.lɪt] [US: ˈɡʌ.lət]

keskeny csónak főnév

dory noun
[UK: ˈdɔː.ri] [US: ˈdɔː.ri]

keskeny csőrű melléknév
áll

angustirostrate adjective
[UK: ˈaŋɡəstˌɪrəstrˌeɪt] [US: ˈæŋɡəstˌɪrəstrˌeɪt]

keskeny derék

small waist[UK: smɔːl weɪst] [US: ˈsmɒl ˈweɪst]

keskeny éles beszögellésű párkányzat

quirk moulding[UK: kwɜːk ˈməʊld.ɪŋ] [US: ˈkwɝːk ˈmoʊld.ɪŋ]

keskeny erdei ösvény

cross-ride[UK: ˈkrɒs raɪd] [US: ˈkrɑːs ˈraɪd]

keskeny évgyűrűs növ

narrow-ringed[UK: ˈnæ.rəʊ rɪŋd] [US: ˈnero.ʊ ˈrɪŋd]

narrow-zoned[UK: ˈnæ.rəʊ zəʊnd] [US: ˈnero.ʊ ˈzoʊnd]

keskeny fejű melléknév

longheaded adjective
[UK: ˈlɒŋˈhɛdɪd] [US: ˈlɒŋˈhɛdɪd]

keskeny fémlap

slat[UK: slæt] [US: sˈlæt]

keskeny fémlemez

busk[UK: bʌsk] [US: ˈbəsk]

slat[UK: slæt] [US: sˈlæt]

keskeny fénysáv

peep[UK: piːp] [US: ˈpiːp]

keskeny folyosó (léghajón) főnév

runway noun
[UK: ˈrʌn.weɪ] [US: ˈrʌˌn.we]

keskeny gyalogjáró (hídon)

cat-walk[UK: kæt wɔːk] [US: kæt ˈwɑːk]

keskeny hegyi ösvény

pack-road[UK: pæk rəʊd] [US: ˈpæk roʊd]

keskeny hosszú levél

linear leaf[UK: ˈlɪ.nɪə(r) liːf] [US: ˈlɪ.niər ˈliːf]

keskeny hosszú tengeröböl

sea loch[UK: siː lɒk] [US: ˈsiː ˈlɑːk]

sea-arm[UK: siː ɑːm] [US: ˈsiː ˈɑːrm]

keskeny hosszú tengeröböl skót

sea-loch[UK: siː lɒk] [US: ˈsiː ˈlɑːk]

keskeny kárpittal díszít főnév

valance noun
[UK: ˈvæ.ləns] [US: ˈvæ.ləns]

keskeny kilátás főnév

vista noun
[UK: ˈvɪ.stə] [US: ˈvɪ.stə]

keskeny kis kert

slip of a garden[UK: slɪp əv ə ˈɡɑːd.n̩] [US: sˈlɪp əv ə ˈɡɑːr.dn̩]

keskeny kis szoba

slip of a room[UK: slɪp əv ə ruːm] [US: sˈlɪp əv ə ˈruːm]

keskeny kutatóvágat bány

monkey-drift[UK: ˈmʌŋk.i drɪft] [US: ˈmʌŋk.i ˈdrɪft]

keskeny lábú (leptodactylus) melléknév

leptodactylous adjective
[UK: lˈeptədˌaktɪləs] [US: lˈeptədˌæktɪləs]

keskeny lábujjú (leptodactylus) melléknév

leptodactylous adjective
[UK: lˈeptədˌaktɪləs] [US: lˈeptədˌæktɪləs]

keskeny léc főnév

listel noun
[UK: lˈɪstəl] [US: lˈɪstəl]

12

You can find it in:

венгерскийанглийский

Like most websites, DictZone.com also uses cookies. Change settings later / more info: Data Protection

Cookies help us to improve our service (with statistics), to maintain (with advertising), and to improve our user experience.

Accept all cookies

Cookies help us to:

Save settings
Accept all cookies