венгерский-английский словарь »

kellemesen означает в английский

венгерскийанглийский
kellemesen határozószó

pleasantly◼◼◼ adverb
[UK: ˈpleznt.li] [US: ˈple.zənt.li]

well◼◼◼ adverb
[UK: wel] [US: ˈwel]

agreeably◼◻◻ adverb
[UK: ə.ˈɡriːə.bli] [US: ə.ˈɡriːə.bli]

attractively◼◻◻ adverb
[UK: ə.ˈtræk.tɪ.vli] [US: ə.ˈtræk.tɪ.vli]

affably adverb
[UK: ˈæ.fə.bli] [US: ˈæ.fə.bli]

gratefully◼◻◻ adverb
[UK: ˈɡreɪt.fə.li] [US: ˈɡreɪt.fə.li]

kellemesen melléknév
US biz

snifty adjective
[UK: snˈɪfti] [US: snˈɪfti]

kellemesen eltölt (időt) ige

beguile [beguiled, beguiled, beguiling, beguiles] verb
[UK: bɪ.ˈɡaɪl] [US: bɪ.ˈɡaɪl]

kellemesen hangzó

pleasant-sounding[UK: ˈpleznt ˈsaʊnd.ɪŋ] [US: ˈple.zənt ˈsaʊnd.ɪŋ]

kellemesen ingerel ige

titillate [titillated, titillated, titillating, titillates] verb
[UK: ˈtɪ.tɪ.leɪt] [US: ˈtɪ.tə.ˌlet]

kellemesen izgat

tickle[UK: ˈtɪk.l̩] [US: ˈtɪk.l̩]

titillate [titillated, titillated, titillating, titillates] verb
[UK: ˈtɪ.tɪ.leɪt] [US: ˈtɪ.tə.ˌlet]

kellemesen izgatott melléknév

effervescent adjective
[UK: ˌe.fə.ˈvesnt] [US: ˌe.fər.ˈve.sənt]

kellemesen meleg

nice and warm◼◼◼[UK: naɪs ənd wɔːm] [US: ˈnaɪs ænd ˈwɔːrm]

nice and hot◼◻◻[UK: naɪs ənd hɒt] [US: ˈnaɪs ænd hɑːt]

kellemesen tölti az időt

have a good time[UK: həv ə ɡʊd ˈtaɪm] [US: həv ə ˈɡʊd ˈtaɪm]

have a good time of it[UK: həv ə ɡʊd ˈtaɪm əv ɪt] [US: həv ə ˈɡʊd ˈtaɪm əv ˈɪt]

izgat (kellemesen) ige

titillate [titillated, titillated, titillating, titillates]◼◼◼ verb
[UK: ˈtɪ.tɪ.leɪt] [US: ˈtɪ.tə.ˌlet]

nagyon kellemesen telt el az esténk

we had a most enjoyable evening[UK: wiː həd ə məʊst ɪn.ˈdʒɔɪ.əb.l̩ ˈiːv.n̩.ɪŋ] [US: ˈwiː həd ə moʊst ɪn.ˈdʒɔɪ.əb.l̩ ˈiːv.n̩.ɪŋ]

You can find it in:

венгерскийанглийский