венгерский-английский словарь »

körüli означает в английский

венгерскийанглийский
körüli

around◼◼◼ adverb
[UK: ə.ˈraʊnd] [US: ə.ˈraʊnd]

about◼◼◻ adjective
[UK: ə.ˈbaʊt] [US: ə.ˈbaʊt]

alacsony Föld körüli pálya

low Earth orbit◼◼◼[UK: ləʊ ɜːθ ˈɔː.bɪt] [US: ˈloʊ ˈɝːθ ˈɔːr.bət]

apró-cseprő ház körüli munkák

odd jobs[UK: ɒd dʒɒbz] [US: ˈɑːd ˈdʒɑːbz]

csillagkörüli csill melléknév

circumstellar adjective

délkör körüli

circum-meridian[UK: ˈsɜːkəm mə.ˈrɪ.dɪən] [US: ˈsɜːkəm mə.ˈrɪ.diən]

egyenlítő körüli melléknév

equatorial adjective
[UK: ˌe.kwə.ˈtɔː.rɪəl] [US: ˌi.kwə.ˈtɔː.riəl]

egyenlítő körüli szélcsendzóna

doldrums [doldrums] noun
[UK: ˈdɒl.drəmz] [US: ˈdoldrəmz]

equatorial doldrums[UK: ˌe.kwə.ˈtɔː.rɪəl ˈdɒl.drəmz] [US: ˌi.kwə.ˈtɔː.riəl ˈdoldrəmz]

foggyökér körüli

periapical

foggyökér körüli (periodontalis) melléknév

periodontal adjective
[UK: ˌpe.riə.ˈdɑːn.təl] [US: ˌpe.riə.ˈdɑːn.təl]

földkörüli hajós főnév

circumnavigator [circumnavigators] noun
[UK: ˌsɜːk.əm.ˈnæ.vɪ.ɡeɪ.tə] [US: ˌsɜːk.əm.ˈnæ.vɪ.ɡeɪ.tə]

földkörüli utat tesz

go round the world[UK: ɡəʊ ˈraʊnd ðə wɜːld] [US: ˈɡoʊ ˈraʊnd ðə ˈwɝːld]

glóriával a feje körüli melléknév

nimbate adjective

golfpálya lyuk körüli része

green[UK: ˈɡriːn] [US: ˈɡriːn]

golfpálya lyuk körüli sima része

putting-green[UK: ˈpʊt.ɪŋ ˈɡriːn] [US: ˈpʊt.ɪŋ ˈɡriːn]

Hold körüli pálya Holdhoz legközelebbi pontja

pericynthion[UK: pˌerɪsˈɪnθiən] [US: pˌerɪsˈɪnθiən]

hold körüli pálya holdtól legtávolabbi pontja főnév

apocynthion noun
[UK: əpəsˈɪnθiən] [US: əpəsˈɪnθiən]

ház körüli

home[UK: həʊm] [US: hoʊm]

ház körüli mindenes munkás főnév

swamper noun
[UK: ˈswɑːm.pə(r)] [US: ˈswɑːm.pər]

ház körüli munkát végző szolga

out-servant[UK: ˈaʊt ˈsɜː.vənt] [US: ˈaʊt ˈsɝː.vənt]

hússzelet körüli különféle főtt zöldségköret

jardinière[UK: dʒˈɑːdɪnˌɪtʃə] [US: dʒˈɑːrdɪnˌɪtʃɚ]

koponya körüli (epicranialis) melléknév

epicranial adjective
[UK: ˌepɪkrˈeɪnɪəl] [US: ˌepɪkrˈeɪnɪəl]

London körüli hat megye

home counties[UK: həʊm ˈkaʊn.tɪz] [US: hoʊm ˈkaʊn.tiz]

láncgörbe tengelye körüli megforgatása által leírt felület főnév

catenoid noun
[UK: kˈatənˌɔɪd] [US: kˈætənˌɔɪd]

mandula körüli (peritonsillaris) melléknév

peritonsillar adjective
[UK: pˌerɪtˈɒnsɪlə] [US: pˌerɪtˈɑːnsɪlɚ]

mohák toknyílása körüli fogszerű gyűrűszerkezet (peristoma) főnév

peristome [peristomes] noun
[UK: pˌerɪstˈəʊm] [US: pˌerɪstˈoʊm]

nap körüli melléknév
csill

circumsolar adjective
[UK: ˌsɜːk.əm.ˈsəʊ.lə] [US: ˌsɜːrk.əmˈso.ʊ.lər]

negyven körüli (korú) melléknév

fortyish adjective
[UK: ˈfɔː.tɪɪʃ] [US: ˈfɔːr.tɪɪʃ]

perioperatív (műtét körüli) melléknév
orv

perioperative◼◼◼ adjective

repülőgép függőleges tengely körüli mozgása főnév

yaw [yaws] noun
[UK: jɔː] [US: ˈjɒ]

yawing noun
[UK: ˈjɔːɪŋ] [US: ˈjɔːɪŋ]

repülőgép függőleges tengely körüli nyomatéka

yawing moment[UK: ˈjɔːɪŋ ˈməʊ.mənt] [US: ˈjɔːɪŋ ˈmoʊ.mənt]

sarkkörüli (vidék, hajózás) melléknév

circumpolar adjective
[UK: sˌɜːkəmpˈəʊlə] [US: sˌɜːkəmpˈoʊlɚ]

szem körüli melléknév

periorbital◼◼◼ adjective

születés időszaka körüli idő kifejezés

perinatal noun

tengely körüli forgás főnév

axial rotation [axial rotations]◼◼◼ noun
[UK: ˈæk.siəl rəʊ.ˈteɪʃ.n̩] [US: ˈæk.siəl roʊ.ˈteɪʃ.n̩]

tengelykörüli melléknév

axial adjective
[UK: ˈæk.siəl] [US: ˈæk.siəl]

torus körüli (toralis) melléknév

toral adjective
[UK: tˈɔːrəl] [US: tˈoːrəl]

világ körüli (repülés)

round-the-world[UK: ˈraʊnd ðə wɜːld] [US: ˈraʊnd ðə ˈwɝːld]

12

You can find it in:

венгерскийанглийский