венгерский-английский словарь » ide-oda küldözget meaning in английский

венгерскийанглийский
ide-oda küldözget

order about[UK: ˈɔː.də(r) ə.ˈbaʊt] [US: ˈɔːr.dər ə.ˈbaʊt]

ide-oda küldözgetés hivatali szobáról szobára

run-around[UK: rʌn ə.ˈraʊnd] [US: ˈrən ə.ˈraʊnd]

You can find it in:

венгерскийанглийский