венгерский-английский словарь »

határtalanul означает в английский

венгерскийанглийский
határtalanul határozószó

boundlessly◼◼◼ adverb
[UK: ˈbaʊnd.lɪ.sli] [US: ˈbaʊnd.lɪ.sli]

ad infinitum adverb
[UK: æd ˌɪn.ˈfɪ.nə.təm] [US: ˈæd ˌɪn.ˈfɪ.nə.təm]

hugely adverb
[UK: ˈhjuːdʒ.li] [US: ˈhjuːdʒ.li]

unlimitedly adverb
[UK: ʌnˈlɪmɪtɪdli ] [US: ənˈlɪmətədli ]

határtalanul lelkesedik (vmiért)

rave about something[UK: reɪv ə.ˈbaʊt ˈsʌm.θɪŋ] [US: ˈreɪv ə.ˈbaʊt ˈsʌm.θɪŋ]

határtalanul nagyra tart vkt

think no end of somebody[UK: ˈθɪŋk nəʊ end əv ˈsʌm.bə.di] [US: ˈθɪŋk ˈnoʊ ˈend əv ˈsʌm.ˌbɑː.di]

You can find it in:

венгерскийанглийский