венгерский-английский словарь » hangsúlyoz (vmit) meaning in английский

венгерскийанглийский
hangsúlyoz (vmit) ige

bring something into prominence verb
[UK: brɪŋ ˈsʌm.θɪŋ ˈɪn.tə ˈprɒ.mɪ.nəns] [US: ˈbrɪŋ ˈsʌm.θɪŋ ˌɪn.ˈtuː ˈprɑː.mə.nəns]

give something prominence verb
[UK: ɡɪv ˈsʌm.θɪŋ ˈprɒ.mɪ.nəns] [US: ˈɡɪv ˈsʌm.θɪŋ ˈprɑː.mə.nəns]

lay stress upon something verb
[UK: leɪ stres ə.ˈpɒn ˈsʌm.θɪŋ] [US: ˈleɪ ˈstres ə.ˈpɑːn ˈsʌm.θɪŋ]

throw something into prominence verb
[UK: ˈθrəʊ ˈsʌm.θɪŋ ˈɪn.tə ˈprɒ.mɪ.nəns] [US: ˈθroʊ ˈsʌm.θɪŋ ˌɪn.ˈtuː ˈprɑː.mə.nəns]

erősen hangsúlyoz (vmit) ige

bring something out in bold relief verb
[UK: brɪŋ ˈsʌm.θɪŋ ˈaʊt ɪn bəʊld rɪ.ˈliːf] [US: ˈbrɪŋ ˈsʌm.θɪŋ ˈaʊt ɪn boʊld rə.ˈliːf]

bring something out in strong relief verb
[UK: brɪŋ ˈsʌm.θɪŋ ˈaʊt ɪn strɒŋ rɪ.ˈliːf] [US: ˈbrɪŋ ˈsʌm.θɪŋ ˈaʊt ɪn ˈstrɒŋ rə.ˈliːf]

kihangsúlyoz (vmit) ige

bring something into relief verb
[UK: brɪŋ ˈsʌm.θɪŋ ˈɪn.tə rɪ.ˈliːf] [US: ˈbrɪŋ ˈsʌm.θɪŋ ˌɪn.ˈtuː rə.ˈliːf]

lay emphasis on something verb
[UK: leɪ ˈem.fə.sɪs ɒn ˈsʌm.θɪŋ] [US: ˈleɪ ˈem.fə.ˌsɪs ɑːn ˈsʌm.θɪŋ]

place emphasis on something verb
[UK: ˈpleɪs ˈem.fə.sɪs ɒn ˈsʌm.θɪŋ] [US: ˈpleɪs ˈem.fə.ˌsɪs ɑːn ˈsʌm.θɪŋ]

throw something into relief verb
[UK: ˈθrəʊ ˈsʌm.θɪŋ ˈɪn.tə rɪ.ˈliːf] [US: ˈθroʊ ˈsʌm.θɪŋ ˌɪn.ˈtuː rə.ˈliːf]

túlhangsúlyoz (vmit) ige

play up something verb
[UK: ˈpleɪ ʌp ˈsʌm.θɪŋ] [US: ˈpleɪ ʌp ˈsʌm.θɪŋ]

You can find it in:

венгерскийанглийский