венгерский-английский словарь »

hamisító означает в английский

венгерскийанглийский
hamisító

forger [forgers]◼◼◼ noun
[UK: ˈfɔː.dʒə(r)] [US: ˈfɔːr.dʒər]

counterfeiter [counterfeiters]◼◼◻ noun
[UK: ˈkaʊn.tə.fɪ.tə(r)] [US: ˈkaʊn.tər.ˌfɪ.tər]

faker [fakers]◼◻◻ noun
[UK: feɪkə(r)] [US: ˈfeɪkər]

fabricator [fabricators]◼◻◻ noun
[UK: ˈfæ.brɪˌk.e.tə(r)] [US: ˈfæ.brɪˌk.e.tər]

falsifier◼◻◻ adjective

tamper [tampered, tampered, tampering, tampers] verb
[UK: ˈtæm.pə(r)] [US: ˈtæm.pər]

adulterating noun
[UK: ə.ˈdʌl.tə.reɪt.ɪŋ] [US: ə.ˈdʌl.tə.reɪt.ɪŋ]

sophisticator noun
[UK: səˈfɪstɪkeɪtə ] [US: səˈfɪstəˌkeɪtər ]

hamisító (anyagé, nyelvé) főnév

adulterator noun
[UK: əˈdʌltəreɪtə ] [US: əˈdʌltəˌreɪtər ]

hamisító (vmvel) főnév

tamperer (with) [tamperers]◼◼◼ noun
[UK: ˈtæmpərə ] [US: ˈtæmpərər ]

hamisítószer főnév

adulterant [adulterants] noun
[UK: ə.ˈdʌl.tə.rənt] [US: ə.ˈdʌl.tə.rənt]

bankjegyhamisító főnév

forger [forgers]◼◼◼ noun
[UK: ˈfɔː.dʒə(r)] [US: ˈfɔːr.dʒər]

meghamisító

adulterant [adulterants] noun
[UK: ə.ˈdʌl.tə.rənt] [US: ə.ˈdʌl.tə.rənt]

garbler noun
[UK: ˈgɑːblə ] [US: ˈgɑrbələr ]

perversive adjective
[UK: pə.ˈvɜː.sɪv] [US: pə.ˈvɜːr.sɪv]

pénzhamisító

counterfeiter [counterfeiters]◼◼◼ noun
[UK: ˈkaʊn.tə.fɪ.tə(r)] [US: ˈkaʊn.tər.ˌfɪ.tər]

coiner◼◼◻ noun
[UK: ˈkɔɪ.nə(r)] [US: ˌkɔɪ.nər]

counterfeiter of coin adjective
[UK: ˈkaʊn.tə.fɪ.tə(r) əv kɔɪn] [US: ˈkaʊn.tər.ˌfɪ.tər əv ˌkɔɪn]

debaser noun
[UK: dɪˈbeɪsə ] [US: dəˈbeɪsər ]

You can find it in:

венгерскийанглийский