венгерский-английский словарь » hamis pénzen túlad meaning in английский

венгерскийанглийский
hamis pénzen túlad

pass counterfeit money[UK: pɑːs ˈkaʊn.tə.fɪt ˈmʌ.ni] [US: ˈpæs ˈkaʊn.tər.ˌfɪt ˈmʌ.ni]

shove the queer[UK: ʃʌv ðə kwɪə(r)] [US: ˈʃəv ðə ˈkwɪr]

You can find it in:

венгерскийанглийский