венгерский-английский словарь »

hajó означает в английский

венгерскийанглийский
hajó

ship◼◼◼ noun
[UK: ʃɪp] [US: ˈʃɪp]

boat◼◼◼ noun
[UK: bəʊt] [US: boʊt]

vessel◼◼◻ noun
[UK: ˈve.səl] [US: ˈve.səl]

craft◼◼◻ noun
[UK: krɑːft] [US: ˈkræft]

nave◼◻◻ noun
[UK: neɪv] [US: ˈneɪv]

prow◼◻◻ noun
[UK: praʊ] [US: ˈpraʊ]

bumping noun
[UK: ˈbʌmp.ɪŋ] [US: ˈbʌmp.ɪŋ]

rowing boat noun
[UK: ˈraʊɪŋ bəʊt] [US: ˈroɪŋ boʊt]

jurisdictional adjective
[UK: ˌdʒʊ.rəˈs.dɪk.ʃə.nəl] [US: ˌdʒʊ.rəˈs.dɪk.ʃə.nəl]

kenning noun
[UK: ˈken.ɪŋ] [US: ˈken.ɪŋ]

lifting-gear noun
[UK: ˈlɪft.ɪŋ ɡɪə(r)] [US: ˈlɪft.ɪŋ ˈɡɪr]

log-ship noun
[UK: lɒɡ ʃɪp] [US: lɔːɡ ˈʃɪp]

prore noun
[UK: prˈɔː] [US: prˈoːr]

raising-force noun
[UK: ˈreɪz.ɪŋ fɔːs] [US: ˈreɪz.ɪŋ ˈfɔːrs]

weathermost noun
[UK: wˈeðəmˌəʊst] [US: wˈeðɚmˌoʊst]

hajó főnév
műsz műsz

wind-engine noun
[UK: wɪnd ˈen.dʒɪn] [US: wɪnd ˈen.dʒən]

hajó főnév
nyomd

tray-galley noun
[UK: treɪ ˈɡæ.li] [US: ˈtreɪ ˈɡæ.li]

hajó (3-4 árbocos kereskedlmi hajó) (rég) főnév

carrack◼◼◼ noun
[UK: kˈarak] [US: kˈæræk]

nau noun
[UK: ˈnəʊ] [US: ˈnoʊ]

hajó (lapos fenekű) főnév

keel◼◼◼ noun
[UK: kiːl] [US: ˈkiːl]

hajó (templomé) főnév

body◼◼◼ noun
[UK: ˈbɒ.di] [US: ˈbɑː.di]

aisle noun
[UK: aɪl] [US: ˈaɪl]

hajó (varrógépen) főnév

shuttle◼◼◼ noun
[UK: ˈʃʌt.l̩] [US: ˈʃʌt.l̩]

hajó (átv) főnév

side-rail noun
[UK: saɪd reɪl] [US: ˈsaɪd ˈreɪl]

hajó alakú melléknév

naviform adjective
[UK: nˈavɪfˌɔːm] [US: nˈævɪfˌɔːrm]

hajó alatt áthúz ige

keelhaul verb
[UK: ˈkiːl.hɔːl] [US: ˈkiːl.hɔːl]

hajó bal oldala

port[UK: pɔːt] [US: ˈpɔːrt]

hajó baloldali előrészén

on the port bow[UK: ɒn ðə pɔːt baʊ] [US: ɑːn ðə ˈpɔːrt ˈbaʊ]

hajó befogadóképessége

burden of a ship[UK: ˈbɜːd.n̩ əv ə ʃɪp] [US: ˈbɝː.dn̩ əv ə ˈʃɪp]

hajó bejáratása

shakedown cruise[UK: ˈʃeɪk.daʊn kruːz] [US: ˈʃeɪk.ˌdaʊn ˈkruːz]

hajó belső gerinc főnév

kelson noun
[UK: ˈkel.sən] [US: ˈkel.sən]

hajó biztosítási kategóriája

class of a ship[UK: klɑːs əv ə ʃɪp] [US: ˈklæs əv ə ˈʃɪp]

hajó biztosítási osztálya

class of a ship[UK: klɑːs əv ə ʃɪp] [US: ˈklæs əv ə ˈʃɪp]

hajó csigasor épít

tackle-block[UK: ˈtæk.l̩ ˈblɒk] [US: ˈtæk.l̩ ˈblɑːk]

hajó cövek főnév

bollard noun
[UK: ˈbɒ.ləd] [US: ˈbɑː.lərd]

hajó dugarozó-kalapács

hammer-axe[UK: ˈhæ.mə(r) æks] [US: ˈhæ.mər ˈæks]

hajó dőlése

heel[UK: hiːl] [US: ˈhiːl]

hajó egyszerre megtett útja

reach[UK: riːtʃ] [US: ˈriːtʃ]

hajó eleje

bow[UK: baʊ] [US: ˈbaʊ]

hajó elején

on the bow◼◼◼[UK: ɒn ðə baʊ] [US: ɑːn ðə ˈbaʊ]

12

You can find it in:

венгерскийанглийский