венгерский-английский словарь »

girbe означает в английский

венгерскийанглийский
girbe-görbe melléknév

sinuous adjective
[UK: ˈsɪ.njʊəs] [US: ˈsɪn.wəs]

girbe-gurba melléknév

sinuous adjective
[UK: ˈsɪ.njʊəs] [US: ˈsɪn.wəs]

girbegörbe fogazatú melléknév

snaggle-toothed adjective
[UK: snˈaɡəltˈuːθd] [US: snˈæɡəltˈuːθd]

girbegurba melléknév

tortuous◼◼◼ adjective
[UK: ˈtɔː.tʃʊəs] [US: ˈtɔːr.tʃə.wəs]

crooked◼◼◻ adjective
[UK: krʊkt] [US: ˈkrʊkəd]

meandering adjective
[UK: mɪ.ˈæn.dər.ɪŋ] [US: mi.ˈæn.dər.ɪŋ]

roundabout adjective
[UK: ˈraʊnd.ə.ˌbaʊt] [US: ˈraʊnd.ə.ˌbaʊt]

twisting adjective
[UK: ˈtwɪst.ɪŋ] [US: ˈtwɪ.stɪŋ]

twisty [twistier, twistiest] adjective
[UK: ˈtwɪ.sti] [US: ˈtwɪ.sti]

girbegurba (fogak) melléknév

crooked◼◼◼ adjective
[UK: krʊkt] [US: ˈkrʊkəd]

girbegurba (út) főnév

winding [windings]◼◼◼ noun
[UK: ˈwɪnd.ɪŋ] [US: ˈwɪnd.ɪŋ]

You can find it in:

венгерскийанглийский