венгерский-английский словарь »

forgolódik означает в английский

венгерскийанглийский
forgolódik ige

turn [turned, turned, turning, turns]◼◼◼ verb
[UK: tɜːn] [US: ˈtɝːn]

tumble [tumbled, tumbled, tumbling, tumbles] verb
[UK: ˈtʌm.bl̩] [US: ˈtʌm.bl̩]

turn about verb
[UK: tɜːn ə.ˈbaʊt] [US: ˈtɝːn ə.ˈbaʊt]

forgolódik az ágyban

toss and tumble in bed[UK: tɒs ənd ˈtʌm.bl̩ ɪn bed] [US: ˈtɒs ænd ˈtʌm.bl̩ ɪn ˈbed]

You can find it in:

венгерскийанглийский