венгерский-английский словарь » felülmúl egy versenytársat meaning in английский

венгерскийанглийский
felülmúl egy versenytársat

leave a competitor standing[UK: liːv ə kəm.ˈpe.tɪ.tə(r) ˈstænd.ɪŋ] [US: ˈliːv ə kəm.ˈpe.tə.tər ˈstænd.ɪŋ]

You can find it in:

венгерскийанглийский