венгерский-английский словарь »

erkölcstelenség означает в английский

венгерскийанглийский
erkölcstelenség főnév

immorality◼◼◼ noun
[UK: ˌɪ.mə.ˈræ.lɪ.ti] [US: ˌɪ.mə.ˈræ.lə.ti]

filth◼◼◼ noun
[UK: fɪlθ] [US: ˈfɪlθ]

debauchery◼◼◻ noun
[UK: dɪ.ˈbɔː.tʃə.ri] [US: də.ˈbɒ.tʃə.ri]

vice [vices]◼◼◻ noun
[UK: vaɪs] [US: ˈvaɪs]

impurity [impurities]◼◻◻ noun
[UK: ɪm.ˈpjuː.rɪ.ti] [US: ˌɪm.ˈpjʊ.rə.ti]

filthiness◼◻◻ noun
[UK: ˈfɪl.θɪ.nəs] [US: ˈfɪl.θɪ.nəs]

adultery [adulteries]◼◻◻ noun
[UK: ə.ˈdʌl.tə.ri] [US: ə.ˈdəl.tə.ri]

unchastity◼◻◻ noun
[UK: ˌʌnˈʧæstɪti ] [US: ʌnˈʧæstəti ]

bawdiness noun
[UK: ˈbɔː.di.nəs] [US: ˈbɔː.di.nəs]

rottenness noun
[UK: ˈrɒtn nəs] [US: ˈrɒtn nəs]

unprincipledness noun
[UK: ʌnˈprɪnsəpldnəs ] [US: ənˈprɪnsəpəldnəs ]

erkölcstelenség főnév
US

demoralization [demoralizations] noun
[UK: dɪ.ˌmɒ.rə.laɪ.ˈzeɪʃ.n̩] [US: ˌdɪ.ˌmɔː.rə.lə.ˈzeɪʃ.n̩]

erkölcstelenség gyakorlója főnév

immoralist noun
[UK: ɪˈmɒrəlɪst ] [US: ɪˈmɔrəlɪst ]

erkölcstelenség szóvivője főnév

immoralist noun
[UK: ɪˈmɒrəlɪst ] [US: ɪˈmɔrəlɪst ]

erkölcstelenségre bír ige

immoralize [immoralized, immoralized, immoralizing, immoralizes] verb
[UK: ɪmˈɒrəlˌaɪz] [US: ɪmˈɔːrəlˌaɪz]

erkölcstelenségre csábít ige

immoralize [immoralized, immoralized, immoralizing, immoralizes] verb
[UK: ɪmˈɒrəlˌaɪz] [US: ɪmˈɔːrəlˌaɪz]

erkölcstelenségre nevel ige

immoralize [immoralized, immoralized, immoralizing, immoralizes] verb
[UK: ɪmˈɒrəlˌaɪz] [US: ɪmˈɔːrəlˌaɪz]

szégyentelen erkölcstelenség főnév

profligacy noun
[UK: ˈprɒ.flɪ.ɡə.si] [US: ˈprɒ.flɪ.ˌɡæ.si]

You can find it in:

венгерскийанглийский