венгерский-английский словарь » erőszakoskodik meaning in английский

венгерскийанглийский
erőszakoskodik ige

bully◼◼◼ verb
[UK: ˈbʊ.li] [US: ˈbʊ.li]

importune verb
[UK: ˌɪm.pə.ˈtjuːn] [US: ˌɪm.pə.ˈtjuːn]

push around verb
[UK: pʊʃ ə.ˈraʊnd] [US: ˈpʊʃ ə.ˈraʊnd]

roughride verb
[UK: rˈʌfraɪd] [US: rˈʌfraɪd]

shove around verb
[UK: ʃʌv ə.ˈraʊnd] [US: ˈʃəv ə.ˈraʊnd]

erőszakoskodik (nővel) ige

interfere◼◼◼ verb
[UK: ˌɪn.tə.ˈfɪə(r)] [US: ˌɪn.tər.ˈfɪr]

erőszakoskodik (vkvel) ige

browbeat [browbeat, browbeaten]◼◼◼ verb
[UK: ˈbraʊ.biːt ˈbraʊ.biːt ˈbraʊ.biːt.n̩] [US: ˈbraʊ.ˌbiːt ˈbraʊ.ˌbiːt ˈbraʊ.biːt.n̩]
irregular verb

You can find it in:

венгерскийанглийский