венгерский-английский словарь »

ens означает в английский

венгерскийанглийский
ens főnév

entia noun
[UK: ˈenʃə] [US: ˈenʃə]

ENSZ (Egyesült Nemzetek Szervezete) főnév

the UN (United Nations)◼◼◼ noun
[UK: ðə juː en] [US: ðə ˈjuː ˈen]

ENSZ (Egyesült Nemzetek Szövetsége) főnév

UN (United Nations) [UNs]◼◼◼ noun
[UK: ju.ˈnaɪt.ɪd ˈneɪʃ.n̩z] [US: ju.ˈnaɪt.əd ˈneɪʃ.n̩z]

ENSZ Gyermeksegélyezési Alapja főnév

UNICEF (United Nations International Children's Emergency Fund) [UNICEF] noun

ENSZ-katona főnév

UN soldier noun
[UK: ˌjuː.ˈen ˈsəʊl.dʒə(r)] [US: ˈən ˈsoʊl.dʒə(r)]

Ensztatit (ásv) főnév

Enstatite noun
[UK: enstˈataɪt] [US: enstˈæɾaɪt]

A biomok egész kontinenseken végighúzódó, az éghajlati öveknek megfelelően elhelyezkedő nagyobb társuláscsoportok. főnév

biom noun
[UK: bˈɪəm] [US: bˈɪəm]

a fenséges

sublime[UK: sə.ˈblaɪm] [US: sə.ˈblaɪm]

a haladás ellensége

retrogradist[UK: ˈrɛtrəʊgreɪdɪst ] [US: ˈrɛtrəˌgreɪdɪst ]

retrogressionist[UK: rˌetrəʊɡrˈeʃənˌɪst] [US: rˌetroʊɡrˈeʃənˌɪst]

a kontinensen áthaladó melléknév

transcontinental adjective
[UK: ˌtrænzk.ɒn.tɪ.ˈnen.tl̩] [US: ˌtrænzˌk.ɑːn.tə.ˈnen.tl̩]

a kontinenst átszelő melléknév

transcontinental◼◼◼ adjective
[UK: ˌtrænzk.ɒn.tɪ.ˈnen.tl̩] [US: ˌtrænzˌk.ɑːn.tə.ˈnen.tl̩]

a legnagyobb rendetlenségben vagyunk

we are all at sixes and sevens[UK: wiː ə(r) ɔːl ət ˈsɪk.sɪz ənd ˈsev.n̩z] [US: ˈwiː ˈɑːr ɔːl ət ˈsɪk.səz ænd ˈsev.n̩z]

A mindenségit!

By gosh![UK: baɪ ɡɒʃ] [US: baɪ ˈɡɑːʃ]

Gorblimey![UK: ɡˈɔːblaɪmi] [US: ɡˈoːrblaɪmi]

Gosh![UK: ɡɒʃ] [US: ˈɡɑːʃ]

a mode rezidens rész betöltve

resident portion of mode loaded[UK: ˈre.zɪ.dənt ˈpɔːʃ.n̩ əv məʊd ˈləʊ.dɪd] [US: ˈre.zə.dənt ˈpɔːr.ʃn̩ əv moʊd ˈloʊ.dɪd]

a röntgensugárzás mértékegysége főnév

roentgenograph [roentgenographs] noun
[UK: rˈəʊntdʒənˌɒɡraf] [US: rˈoʊntdʒənˌɑːɡræf]

a szív legbensőbb érzései

cockles of the heart[UK: ˈkɒk.l̩z əv ðə hɑːt] [US: ˈkɒk.l̩z əv ðə ˈhɑːrt]

a társadalmi egyenlőtlenség egy példája főnév

unequalness noun
[UK: ʌnˈiːkwəlnəs ] [US: əˈnikwəlnəs ]

a tenger innenső partján

on this side of the water[UK: ɒn ðɪs saɪd əv ðə ˈwɔː.tə(r)] [US: ɑːn ðɪs ˈsaɪd əv ðə ˈwɒ.tər]

a természeti jelenségek

the phenomena of nature[UK: ðə fɪ.ˈnɒ.mɪ.nə əv ˈneɪ.tʃə(r)] [US: ðə fə.ˈnɑː.mə.nə əv ˈneɪ.tʃər]

a test folyadékegyensúlya főnév

fluid-balance noun
[UK: ˈfluːɪd ˈbæ.ləns] [US: ˈfluːəd ˈbæ.ləns]

a víz innenső partján

on this side of the water[UK: ɒn ðɪs saɪd əv ðə ˈwɔː.tə(r)] [US: ɑːn ðɪs ˈsaɪd əv ðə ˈwɒ.tər]

abesszíniai banán (Musa ensete)

ensete[UK: ensˈiːt] [US: ensˈiːt]

abszorbens melléknév

absorbent◼◼◼ adjective
[UK: əb.ˈzɔː.bənt] [US: əb.ˈzɔːr.bənt]

absorbing◼◼◻ adjective
[UK: əb.ˈzɔːb.ɪŋ] [US: əb.ˈzɔːrb.ɪŋ]

bibulous adjective
[UK: ˈbɪ.bjʊ.ləs] [US: ˈbɪ.bjʊ.ləs]

unabsorbent adjective
[UK: ˌʌnəbˈsɔːbənt ] [US: ʌnəbˈzɔrbənt ]

absztinens

abstinent◼◼◼ adjective
[UK: ˈæb.stɪ.nənt] [US: ˈæb.stə.nənt]

abstainer [abstainers]◼◼◼ noun
[UK: əb.ˈsteɪ.nə(r)] [US: əb.ˈsteɪ.nər]

teetotal◼◼◼ adjective
[UK: tiː.ˈtəʊt.l̩] [US: tiːˈto.ʊt.l̩]

nephalist noun
[UK: nˈefəlˌɪst] [US: nˈefəlˌɪst]

acetilénsav főnév

acetylenic acid noun
[UK: ˌasɪtˈaɪlnɪk ˈasɪd] [US: ˌæsɪtˈaɪlnɪk ˈæsɪd]

ádáz ellenség

mortal enemy◼◼◼[UK: ˈmɔːt.l̩ ˈe.nə.mi] [US: ˈmɔːr.tl̩ ˈe.nə.mi]

ádáz ellensége

his mere enemy[UK: hɪz mɪə(r) ˈe.nə.mi] [US: ˈhɪz ˈmɪr ˈe.nə.mi]

adóügyi feddhetetlenségi bizonyítvány

cazier fiscal[UK: ˈkeɪ.ziə(r) ˈfɪ.skl̩] [US: ˈkeɪ.ziər ˈfɪ.skl̩]

adszorbens főnév

adsorbent [adsorbents]◼◼◼ noun

afferens melléknév

afferent◼◼◼ adjective
[UK: ˈæ.fə.rənt] [US: ˈæ.fə.rənt]

ágens főnév

agent [agents]◼◼◼ noun
[UK: ˈeɪ.dʒənt] [US: ˈeɪ.dʒənt]

12

You can find it in:

венгерскийанглийский