венгерский-английский словарь »

elnyomó означает в английский

венгерскийанглийский
elnyomó

oppressor [oppressors]◼◼◼ noun
[UK: ə.ˈpre.sə(r)] [US: ə.ˈpre.sər]

oppressive◼◼◼ adjective
[UK: ə.ˈpre.sɪv] [US: ə.ˈpre.sɪv]

suppressive◼◻◻ adjective
[UK: sə.ˈpre.sɪv] [US: sə.ˈpre.sɪv]

tyrannical◼◻◻ adjective
[UK: tɪ.ˈræ.nɪk.l̩] [US: tə.ˈræ.nɪk.l̩]

tyrant [tyrants]◼◻◻ noun
[UK: ˈtaɪə.rənt] [US: ˈtaɪ.rənt]

high [highs] noun
[UK: haɪ] [US: ˈhaɪ]

downpresser noun
[UK: dˈaʊnpresə] [US: dˈaʊnpresɚ]

represser [repressers] noun
[UK: rɪ.ˈpre.sə] [US: rɪ.ˈpre.sə]

elnyomó főnév
ir

scourger noun
[UK: ˈskɜːʤə ] [US: ˈskɜrʤər ]

elnyomó (politika) melléknév

coercionary adjective
[UK: kˌəʊˈɜːʃənəri] [US: kˌoʊˈɜːʃənˌeri]

elnyomó (repressivus) melléknév

repressive◼◼◼ adjective
[UK: rɪ.ˈpre.sɪv] [US: ri.ˈpre.sɪv]

elnyomó (suppressor) főnév

suppressor [suppressors]◼◼◼ noun
[UK: sə.ˈpre.sə(r)] [US: sə.ˈpre.sər]

elnyomó mozgalom híve (Írországban) főnév

coercionist noun
[UK: kəʊˈɜːʃənɪst ] [US: koʊˈɜrʃənɪst ]

csikkelnyomó főnév

stubber noun
[UK: ˈstʌbə ] [US: ˈstʌbər ]

vízjelnyomó henger

dandy-roll[UK: ˈdæn.di rəʊl] [US: ˈdæn.di roʊl]

dandy-roller[UK: ˈdæn.di ˈrəʊ.lə(r)] [US: ˈdæn.di ˈroʊ.lə(r)]

zajelnyomó főnév

noise suppressor noun
[UK: nɔɪz sə.ˈpre.sə(r)] [US: nɔɪz sə.ˈpre.sər]

You can find it in:

венгерскийанглийский