венгерский-английский словарь » elfojthatatlan meaning in английский

венгерскийанглийский
elfojthatatlan melléknév

insuppressible adjective
[UK: ɪnsəprˈesəbəl] [US: ɪnsəprˈesəbəl]

insuppressive adjective
[UK: ɪnsəprˈesɪv] [US: ɪnsəprˈesɪv]

uncontainable adjective
[UK: ˌʌnkənˈteɪnəbl ] [US: ʌnkənˈteɪnəbl ]

elfojthatatlan (ásítás, nevetés) melléknév

irrepressible◼◼◼ adjective
[UK: ˌɪ.rɪ.ˈpre.səb.l̩] [US: ɪ.rə.ˈpre.səb.l̩]

elfojthatatlanság (ásításé, nevetésé) főnév

irrepressibility noun
[UK: ˌɪrɪˌprɛsəˈbɪlɪti ] [US: ɪrəˌprɛsəˈbɪlɪti ]

You can find it in:

венгерскийанглийский