венгерский-английский словарь »

eldöntött означает в английский

венгерскийанглийский
eldöntött melléknév

decided adjective
[UK: dɪ.ˈsaɪ.dɪd] [US: də.ˈsaɪ.dəd]

preterdetermined adjective
[UK: prɪtˈɜːdɪtˌɜːmɪnd] [US: prɪtˈɜːdɪtˌɜːmɪnd]

előre eldöntött melléknév

cut and dried adjective
[UK: kʌt ənd draɪd] [US: ˈkət ænd ˈdraɪd]

előre eldöntött ügy

foregone conclusion◼◼◼[UK: fɔː.ˈɡɒn kən.ˈkluːʒ.n̩] [US: ˈfɔːr.ˌɡɒn kən.ˈkluːʒ.n̩]

feldöntött melléknév

overturned adjective
[UK: ˌəʊv.ə.ˈtɜːnd] [US: ˌoʊv.ə.ˈtɜːnd]

You can find it in:

венгерскийанглийский