венгерский-английский словарь »

csípősség означает в английский

венгерскийанглийский
csípősség főnév

acridity◼◼◼ noun
[UK: æ.ˈkrɪ.dɪ.tɪ] [US: ə.ˈkrɪ.dɪ.tiː]

acerbity [acerbities] noun
[UK: ə.ˈsɜː.bə.ti] [US: ə.ˈsɝː.bə.ti]

acrimoniousness noun
[UK: ˌæ.krɪ.ˈməʊ.niə.snəs] [US: ˌæ.krɪˈmo.ʊ.niə.snəs]

acrimony noun
[UK: ˈæ.krɪ.mə.ni] [US: ˈæ.krəˌmo.ʊ.ni]

astringency noun
[UK: ə.ˈstrɪn.dʒə.si] [US: ə.ˈstrɪn.dʒə.si]

chilliness noun
[UK: ˈtʃɪ.li] [US: ˈtʃɪ.li]

crispness noun
[UK: ˈkrɪsp.nəs] [US: ˈkrɪsp.nəs]

mordacity noun
[UK: mɔː.ˈdæ.sɪ.tɪ] [US: mɔːr.ˈdæ.sɪ.tiː]

mordancy noun
[UK: mˈɔːdənsi] [US: mˈɔːrdənsi]

poignancy noun
[UK: ˈpɔɪ.njən.si] [US: ˌpɔɪ.njən.si]

pointedness noun
[UK: ˈpɔɪntɪdnəs ] [US: ˈpɔɪntədnəs ]

prickliness noun
[UK: ˈprɪklɪnəs ] [US: ˈprɪklɪnəs ]

salt [salts] noun
[UK: sɔːlt] [US: ˈsɒlt]

smartness noun
[UK: ˈsmɑːt.nəs] [US: ˈsmɑːrt.nəs]

spicery noun
[UK: spˈaɪsəri] [US: spˈaɪsɚri]

stinginess noun
[UK: ˈstɪŋ.dʒɪ.nəs] [US: ˈstɪn.dʒi.nəs]

tartness noun
[UK: ˈtɑːt.nəs] [US: ˈtɑːrt.nəs]

csípősség (causticitas) főnév

causticity noun
[UK: kɔːs.ˈtɪ.sɪ.tɪ] [US: kɔː.ˈstɪ.sɪ.tiː]

csípősség (válaszé) főnév

trenchancy noun
[UK: ˈtren.tʃən.si] [US: ˈtren.tʃən.si]

csípősség (ízé) főnév

pungency [pungencies]◼◼◼ noun
[UK: ˈpʌn.dʒən.si] [US: ˈpʌn.dʒən.si]

You can find it in:

венгерскийанглийский