венгерский-английский словарь »

bemószerol vkt означает в английский

венгерскийанглийский
bemószerol vkt

blow the gaff on somebody[UK: bləʊ ðə ɡæf ɒn ˈsʌm.bə.di] [US: ˈbloʊ ðə ˈɡæf ɑːn ˈsʌm.ˌbɑː.di]

dump all over somebody[UK: dʌmp ɔːl ˈəʊv.ə(r) ˈsʌm.bə.di] [US: ˈdəmp ɔːl ˈoʊv.r̩ ˈsʌm.ˌbɑː.di]

dump on somebody[UK: dʌmp ɒn ˈsʌm.bə.di] [US: ˈdəmp ɑːn ˈsʌm.ˌbɑː.di]

You can find it in:

венгерскийанглийский