венгерский-английский словарь »

bőséges означает в английский

венгерскийанглийский
bőséges melléknév

plenty◼◼◼ adjective
[UK: ˈplen.ti] [US: ˈplen.ti]

abundant◼◼◼ adjective
[UK: ə.ˈbʌnd.ənt] [US: ə.ˈbʌnd.ənt]

plenty of◼◼◼ adjective
[UK: ˈplen.ti əv] [US: ˈplen.ti əv]

ample [ampler, amplest]◼◼◼ adjective
[UK: ˈæm.pl̩] [US: ˈæm.pl̩]

plentiful◼◼◻ adjective
[UK: ˈplen.tɪ.fəl] [US: ˈplen.tə.fəl]

bountiful◼◼◻ adjective
[UK: ˈbaʊn.tɪ.fəl] [US: ˈbaʊn.tə.fəl]

copious◼◼◻ adjective
[UK: ˈkəʊ.pɪəs] [US: ˈkoʊ.pɪəs]

rich [richer, richest]◼◼◻ adjective
[UK: rɪtʃ] [US: ˈrɪtʃ]

generous◼◼◻ adjective
[UK: ˈdʒe.nə.rəs] [US: ˈdʒe.nə.rəs]

hearty [heartier, heartiest]◼◼◻ adjective
[UK: ˈhɑː.ti] [US: ˈhɑːr.ti]

full [fuller, fullest]◼◻◻ adjective
[UK: fʊl] [US: ˈfʊl]

large [larger, largest]◼◻◻ adjective
[UK: lɑːdʒ] [US: ˈlɑːrdʒ]

lavish◼◻◻ adjective
[UK: ˈlæ.vɪʃ] [US: ˈlæ.vɪʃ]

redundant◼◻◻ adjective
[UK: rɪ.ˈdʌn.dənt] [US: rə.ˈdən.dənt]

profuse◼◻◻ adjective
[UK: prə.ˈfjuːs] [US: prə.ˈfjuːs]

bounteous◼◻◻ adjective
[UK: ˈbaʊn.tɪəs] [US: ˈbaʊn.tɪəs]

fair [fairer, fairest]◼◻◻ adjective
[UK: feə(r)] [US: ˈfer]

high [higher, highest]◼◻◻ adjective
[UK: haɪ] [US: ˈhaɪ]

plenteous◼◻◻ adjective
[UK: ˈplen.tɪəs] [US: ˈplen.tɪəs]

fat [fatter, fattest]◼◻◻ adjective
[UK: fæt] [US: ˈfæt]

liberal◼◻◻ adjective
[UK: ˈlɪ.bə.rəl] [US: ˈlɪ.bə.rəl]

abounding adjective
[UK: ə.ˈbaʊnd.ɪŋ] [US: ə.ˈbaʊnd.ɪŋ]

exuberant adjective
[UK: ɪɡˈz.juː.bə.rənt] [US: ɪg.ˈzuː.bə.rənt]

flush adjective
[UK: flʌʃ] [US: ˈfləʃ]

goodly [goodlier, goodliest] adjective
[UK: ˈɡʊd.li] [US: ˈɡʊd.li]

luxuriant adjective
[UK: lʌɡ.ˈʒʊə.rɪənt] [US: lʌg.ˈʒɜː.riənt]

mighty [mightier, mightiest] adjective
[UK: ˈmaɪ.ti] [US: ˈmaɪ.ti]

superabundant adjective
[UK: ˌsuː.pə.rə.ˈbʌn.dənt] [US: ˌsuː.pə.rə.ˈbʌn.dənt]

affluent adjective
[UK: ˈæ.fluənt] [US: ˈæ.fluːənt]

full-blood adjective
[UK: fʊl blʌd] [US: ˈfʊl ˈbləd]

opulent adjective
[UK: ˈɒ.pjʊ.lənt] [US: ˈɑː.pjə.lənt]

rife adjective
[UK: raɪf] [US: ˈraɪf]

uberous (fruitful, copious, abundant, plentiful) adjective
[UK: jˈuːbərəs] [US: jˈuːbɚrəs]

unfailing adjective
[UK: ʌn.ˈfeɪl.ɪŋ] [US: ʌn.ˈfeɪl.ɪŋ]

unmeasured adjective
[UK: ʌn.ˈme.ʒərd] [US: ʌn.ˈme.ʒərd]

unstinted adjective
[UK: ˌʌnˈstɪntɪd ] [US: ʌnˈstɪntɪd ]

bőséges melléknév
ritk

spareless adjective
[UK: ˈspeələs ] [US: ˈspɛrləs ]

bőséges melléknév
skót

routhie adjective
[UK: rˈaʊθi] [US: rˈaʊθi]

bőséges havibaj (menorrhagia) főnév

menorrhagia [menorrhagias] noun
[UK: mˌenərˈeɪdʒə] [US: mˌenɔːrˈeɪdʒə]

bőséges izzadás ige

swelter [sweltered, sweltered, sweltering, swelters] verb
[UK: ˈswel.tə(r)] [US: ˈswel.tər]

12

You can find it in:

венгерскийанглийский