венгерский-английский словарь »

alkalomhoz méltó magatartást tanúsít означает в английский

венгерскийанглийский
alkalomhoz méltó magatartást tanúsít

strike an attitude becoming to the occasion[UK: straɪk ən ˈæ.tɪ.tjuːd bɪˈk.ʌm.ɪŋ tuː ðə əˈk.eɪʒ.n̩] [US: ˈstraɪk ˈæn ˈæ.tə.ˌtuːd bɪˈk.ʌm.ɪŋ ˈtuː ðə əˈk.eɪʒ.n̩]

You can find it in:

венгерскийанглийский