венгерский-английский словарь »

a szája szöglete körül mosoly bujkált означает в английский

венгерскийанглийский
a szája szöglete körül mosoly bujkált

a smile lingered about the corners of his mouth[UK: ə smaɪl ˈlɪŋ.ɡəd ə.ˈbaʊt ðə ˈkɔː.nəz əv hɪz maʊθ] [US: ə ˈsmaɪl ˈlɪŋ.ɡərd ə.ˈbaʊt ðə ˈkɔːr.nərz əv ˈhɪz ˈmaʊθ]

You can find it in:

венгерскийанглийский