венгерский-английский словарь »

ág означает в английский

венгерскийанглийский
ág főnév

branch [branches]◼◼◼ noun
[UK: brɑːntʃ] [US: ˈbræntʃ]

arm [arms]◼◼◻ noun
[UK: ɑːm] [US: ˈɑːrm]

line [lines]◼◼◻ noun
[UK: laɪn] [US: ˈlaɪn]

bough [boughs]◼◼◻ noun
[UK: baʊ] [US: ˈbaʊ]

limb [limbs]◼◼◻ noun
[UK: lɪm] [US: ˈlɪm]

stick [sticks]◼◼◻ noun
[UK: stɪk] [US: ˈstɪk]

rise [rises]◼◻◻ noun
[UK: raɪz] [US: ˈraɪz]

perch [perches]◼◻◻ noun
[UK: pɜːtʃ] [US: ˈpɝːtʃ]

sprig [sprigs]◼◻◻ noun
[UK: sprɪɡ] [US: sprɪɡ]

way [ways]◼◻◻ noun
[UK: ˈweɪ] [US: ˈweɪ]

prong [prongs]◼◻◻ noun
[UK: prɒŋ] [US: ˈprɒŋ]

ág főnév
bonct

ramus [rami] irregular noun
[UK: ˈreɪ.məs] [US: ˈreɪ.məs]

ág főnév

snub [snubs] noun
[UK: snʌb] [US: ˈsnəb]

ág melléknév

ramal adjective
[UK: rˈaməl] [US: rˈæməl]

ág (agancsé, csillagé) főnév

point [points]◼◼◼ noun
[UK: pɔɪnt] [US: ˈpɔɪnt]

ág (agancsé, villáé) főnév

tine [tines]◼◼◼ noun
[UK: taɪn] [US: ˈtaɪn]

ág (növényé, csonté, idegé) (ramus) főnév

ramus [rami]◼◼◼ irregular noun
[UK: ˈreɪ.məs ˈrɑː.mi] [US: ˈreɪ.məs ˈrɑː.mi]

ág (taxonómiai) (ramus) főnév

ramus (subkingdom and infrakingdom) [rami]◼◼◼ irregular noun
[UK: ˈreɪ.məs ˈrɑː.mi] [US: ˈreɪ.məs ˈrɑː.mi]

ág aalakú (dendriformis) melléknév

dendriform adjective
[UK: ˈden.drɪ.fɔːm] [US: ˈden.drə.ˌfɔːrm]

ág kiszélesedő alapja

root-swelling[UK: ruːt ˈswel.ɪŋ] [US: ˈruːt ˈswel.ɪŋ]

ága vesztett melléknév

doddered adjective
[UK: ˈdɒ.dəd] [US: ˈdɒ.dəd]

ágacska főnév

twig [twigs]◼◼◼ noun
[UK: twɪɡ] [US: ˈtwɪɡ]

sprig [sprigs]◼◼◻ noun
[UK: sprɪɡ] [US: sprɪɡ]

branchlet [branchlets]◼◼◻ noun
[UK: ˈbrænt.ʃlət] [US: ˈbrænt.ʃlət]

spray [sprays]◼◻◻ noun
[UK: spreɪ] [US: ˈspreɪ]

ramulus [ramuli] noun
[UK: rˈamjʊləs] [US: rˈæmjʊləs]

ágaitól megfoszt ige

disbranch verb
[UK: dɪs.ˈbrɑːntʃ] [US: dɪs.ˈbræntʃ]

ágak

branches◼◼◼[UK: ˈbrɑːn.tʃɪz] [US: ˈbræn.tʃəz]

ágaktól megtisztított fatörzs

clear bole[UK: klɪə(r) bəʊl] [US: ˈklɪr boʊl]

ágas melléknév

branched◼◼◼ adjective

branchy [branchier, branchiest]◼◼◼ adjective
[UK: ˈbrɑːn.tʃi] [US: ˈbrɑːn.tʃi]

pronged adjective
[UK: prɒŋd] [US: ˈprɒŋd]

ramate adjective
[UK: rˈameɪt] [US: rˈæmeɪt]

ramose adjective
[UK: ˈreɪ.məs] [US: ˈreɪmoʊs]

ramous adjective
[UK: rˈaməs] [US: rˈæməs]

toothed adjective
[UK: tuːθt] [US: ˈtuːθt]

ágas borona mezőg

brush-harrow[UK: brʌʃ ˈhæ.rəʊ] [US: ˈbrəʃ ˈhæro.ʊ]

ágas illesztés

skew-notch[UK: skjuː nɒtʃ] [US: ˈskjuː ˈnɑːtʃ]

ágas tapló (Grifola frondosa) főnév

maitake (Grifola frondosa) [maitakes] noun

ágas-bogas melléknév

arboreous adjective
[UK: ɑː.ˈbɔː.riəs] [US: ɑːr.ˈbɔː.riəs]

12

You can find it in:

венгерскийанглийский