«

Reklám tiltás

MagyarAngol
ráadásul

added to which [UK: ˈædɪd tu wɪtʃ] [US: ˈædəd tə ˈwɪtʃ]

additionally hsz [UK: əˈdɪʃənəli] [US: əˈdɪʃənəli]

and to top it all [UK: ənd tu tɒp ɪt ɔːl] [US: ənd tə ˈtɑːp ˈɪt ˈɒl]

aside from [UK: əˈsaɪd frɒm] [US: əˈsaɪd frʌm]

boot [UK: buːt] [US: ˈbuːt]

for good measure [UK: fə ɡʊd ˈmeʒə] [US: fər ˈɡʊd ˈmeʒər]

furthermore hsz [UK: ˌfɜːðəˈmɔː] [US: ˈfɜːrðərˌmɔːr]

in addition [UK: ɪn əˈdɪʃən] [US: ɪn əˈdɪʃən]

moreover hsz [UK: mɔːˈrəʊvə] [US: mɔːˈroʊvə]

on the side [UK: ɒn ðə saɪd] [US: ˈɑːn ðə ˈsaɪd]

over and above [UK: ˈəʊvər ənd əˈbʌv] [US: ˈoʊvər ənd əˈbəv]

therewithal hsz [UK: ˈðeəwɪðɔːl] [US: ˈðeəwɪðɔːrl]

too hsz [UK: tuː] [US: ˈtuː]

ráadásul ad

throw in [UK: θrəʊ ɪn] [US: ˈθroʊ ɪn]

ráadásul még a tetejébe

on the back of [UK: ɒn ðə bæk ɒv] [US: ˈɑːn ðə ˈbæk ʌv]

és ráadásul

and to top it all [UK: ənd tu tɒp ɪt ɔːl] [US: ənd tə ˈtɑːp ˈɪt ˈɒl]

és ráadásul gyenge is

and a poor one at that [UK: ənd ə pʊə wʌn ət ðæt] [US: ənd ə ˈpʊr ˈwən ət ðæt]

és ráadásul szegény is

and a poor one at that [UK: ənd ə pʊə wʌn ət ðæt] [US: ənd ə ˈpʊr ˈwən ət ðæt]

s ráadásul

and to top it all [UK: ənd tu tɒp ɪt ɔːl] [US: ənd tə ˈtɑːp ˈɪt ˈɒl]

1

Sütik elfogadása

A sütik segítenek minket a szolgáltatásnyújtásban.
Szolgáltatásaink használatával jóváhagyja, hogy sütiket használjunk.

Elfogadom
további információ