Ungarisch-Japanisch Wörterbuch »

orvos bedeutet auf Japanisch

UngarischJapanisch
orvos

dokuta-

dokutoru

haku

hakushi

hiru

i

ika

ishi

naikai

sensei

örvös állat

arumajiro

orvosi

eisei

orvosi egyetem

idai

ikadaigaku

orvosi fakultás

idai

ikadaigaku

orvosi kar

idai

ikadaigaku

orvosi konzílium

gyougi

kamon

kyougi

sankou

sanshaku

sanshou

orvosi műszerek

iryoukikai

orvosi recept

shohou

orvosi rendelő

shujutsushitsu

orvosi vizsgálat

kenshin

shinsatsu

orvosi ziliz

mashumaro

orvoslás

kyousei

ryouhou

shiyou

zengosaku

orvosol

tadasu

orvosság

kyousei

ryouhou

shiyou

zengosaku

orvosságos tabletta

kogatashinbun

12