Russisch-Englisch Wörterbuch »

холостяк bedeutet auf Englisch

RussischEnglisch
холостяк noun
{m}

bachelor [bachelors](unmarried man)
noun
[UK: ˈbæ.tʃə.lə(r)] [US: ˈbæ.tʃə.lər]

celibate [celibates](person who is not married)
noun
[UK: ˈse.lɪ.bət] [US: ˈse.lə.bət]

single [singles](one who is not married)
noun
[UK: ˈsɪŋ.ɡl̩] [US: ˈsɪŋ.ɡl̩]

квартира холостяка noun
{f}

bachelor pad(dwelling of unmarried man)
noun