Nemčina-Polsčina slovník »

gerecht znamená v Polsčina

NemčinaPolsčina
gerecht [gerechter; am gerechtesten] Adjektiv

sprawiedliwyadjective
o człowieku: kierujący się zasadami sprawiedliwości

sprawiedliwyadjective
o wyroku, prawie itp.: zgodny ze sprawiedliwością

gerecht [gerechter; am gerechtesten] Adverb

prawidłowoadverb
w sposób prawidłowy

słusznieadverb
w uzasadniony sposób, sprawiedliwie, mając podstawę do czegoś, mając prawo do czegoś

Gerechter Adjektiv

słusznyadjective
godziwy, duży, uczciwy

słusznyadjective
sensowny, trafny

słusznyadjective
zgodny z prawem, uzasadniony

rechtfertigen [rechtfertigte; hat gerechtfertigt] Verb

usprawiedliwiaćverb
wyjaśniać motywy działania

Gerechtigkeit | Justiz Substantiv

sprawiedliwośćnoun
trwała i niewymuszona wola oddawania każdemu tego, co mu się należy;

horizontal | waagerecht Adjektiv

poziomyadjective
prostopadły do kierunku siły grawitacji

Recht und Gerechtigkeit Substantiv

Prawo i Sprawiedliwość(politologia, polityka, politologiczny, polityczny) nazwa jednej z czeskich narodowo-konserwatywnych partii politycznych;
noun

Prawo i Sprawiedliwość(politologia, polityka, politologiczny, polityczny) nazwa jednej z polskich konserwatywno-chadeckich partii politycznych;
noun

Schlaf der Gerechten Verb

spać snem sprawiedliwegoverb
spać głęboko, mocno i spokojnie

soziale Gerechtigkeit

sprawiedliwość społeczna

ungerecht | unfair Adjektiv

niesprawiedliwyadjective
taki, który nie jest sprawiedliwy; postępujący wbrew zasadom sprawiedliwości

ungerechtfertigt | unzulässig Adjektiv

niesłusznyadjective
niemający uzasadnienia

die Ungerechtigkeit [der Ungerechtigkeit; die Ungerechtigkeiten] Substantiv

niesprawiedliwośćnoun
brak sprawiedliwości

niesprawiedliwośćnoun
niesprawiedliwy czyn; przykre, niesprawiedliwe zdarzenie

waagerecht | horizontal Adverb

poziomoadverb
równolegle do podłoża