Nemčina-Angličtina slovník »

routen znamená v Angličtina

NemčinaAngličtina
die Routen Substantiv

routes◼◼◼noun
[UK: ruːts] [US: ruːts]

routen [routete; ist geroutet] Verb

to route◼◼◼verb

die Route [der Route; die Routen] Substantiv
[ˈʀuːtə]

route [routes]◼◼◼noun
[UK: ruːt] [US: ˈraʊt]

die Fahrtroute [der Fahrtroute; die Fahrtrouten] Substantiv

lane [lanes]◼◼◼noun
[UK: leɪn] [US: ˈleɪn]

Flugroute [der Flugroute; die Flugrouten] Substantiv
[ˈfluːkˌʀuːtə]

flight path [flight paths]◼◼◼noun
[UK: flaɪt pɑːθ] [US: ˈflaɪt ˈpæθ]

air route◼◼◻noun

die Marschroute [der Marschroute; die Marschrouten] Substantiv

route of marchnoun

die Reiseroute [der Reiseroute; die Reiserouten] Substantiv
[ˈʀaɪ̯zəˌʀuːtə]

itinerary [itineraries]◼◼◼noun
[UK: aɪ.ˈtɪ.nə.rə.ri] [US: aɪ.ˈtɪ.nə.ˌre.ri]