Maďarčina-Angličtina slovník »

szétbont meaning in Angličtina

MaďarčinaAngličtina
szétbont ige

decompose [decomposed, decomposed, decomposing, decomposes]◼◼◼ verb
[UK: ˌdiːk.əm.ˈpəʊz] [US: ˌdiːk.əmˈpoʊz]

unfold [unfolded, unfolded, unfolding, unfolds]◼◼◻ verb
[UK: ʌn.ˈfəʊld] [US: ʌnˈfoʊld]

disassemble [disassembled, disassembled, disassembling, disassembles]◼◼◻ verb
[UK: ˌdɪ.sə.ˈsem.bl̩] [US: ˌdɪ.sə.ˈsem.bl̩]

untwine [untwined, untwined, untwining, untwines]◼◼◻ verb
[UK: ˈʌn.ˈtwaɪn] [US: ən.ˈtwaɪn]

delace verb
[UK: dɪlˈeɪs] [US: dɪlˈeɪs]

disgregate verb
[UK: dɪsɡrˈeɡeɪt] [US: dɪsɡrˈeɡeɪt]

rip up verb
[UK: rɪp ʌp] [US: ˈrɪp ʌp]

uncouple [uncoupled, uncoupled, uncoupling, uncouples] verb
[UK: ˌʌnˈk.ʌp.l̩] [US: ənˈk.əp.l̩]

szétbont (céget részekre) ige

unbundle [unbundled, unbundled, unbundling, unbundles] verb

szétbont (összetevőkre) ige

resolve into verb

szétbontakoztatás főnév

deployment [deployments] noun
[UK: dɪˈplo.ɪ.mənt] [US: də.ˌplɔɪ.mənt]

szétbontakozás főnév

deployment [deployments] noun
[UK: dɪˈplo.ɪ.mənt] [US: də.ˌplɔɪ.mənt]

szétbonthatatlan melléknév

irresolvable adjective
[UK: ˌɪ.rɪ.ˈzɒl.vəbl] [US: ˌɪ.rɪ.ˈzɑːl.və.bəl]

monolithic adjective
[UK: ˌmɒ.nə.ˈlɪ.θɪk] [US: ˌmɑː.nə.ˈlɪ.θɪk]

szétbontható melléknév

disintegrable adjective
[UK: dˌɪsˈɪntɪɡrəbəl] [US: dˌɪsˈɪntɪɡrəbəl]

szétbontottság főnév

disconnectedness noun
[UK: ˌdɪskəˈnɛktɪdnəs ] [US: ˌdɪskəˈnɛktɪdnəs ]

szétbontás főnév

disassembly [disassemblies]◼◼◼ noun
[UK: disas.sem.bli] [US: disas.sem.bli]

disconnecting noun
[UK: ˌdɪs.kə.ˈnekt.ɪŋ] [US: ˌdɪs.kə.ˈnekt.ɪŋ]

szétbontás hővel (thermolysis) főnév

thermolysis [thermolyses] noun
[UK: θɜː.ˈmɒ.lɪ.sɪs] [US: θər.ˈmɑː.lɪ.sɪs]

szétbontásra váró szedés

dead matter[UK: ded ˈmæ.tə(r)] [US: ˈded ˈmæ.tər]

szétbontó melléknév

decomposing adjective
[UK: ˌdiːk.əm.ˈpəʊz.ɪŋ] [US: ˌdiːk.əmˈpo.ʊz.ɪŋ]

dissociative adjective
[UK: dɪ.ˈsəʊ.sɪə.tɪv] [US: dɪ.ˈsəʊ.sɪə.tɪv]

szétbontó (analyticus) melléknév

analytical adjective
[UK: ˌæ.nə.ˈlɪ.tɪk.l̩] [US: ˌæ.nə.ˈlɪ.tɪk.l̩]

szétbontó erő főnév

decomposer [decomposers] noun
[UK: ˌdiːkəmˈpəʊzə ] [US: ˌdikəmˈpoʊzər ]

szétbontó gép főnév

disintegrator [disintegrators] noun
[UK: dɪs.ˈɪn.tɪ.ɡreɪ.tə] [US: dɪs.ˈɪn.tɪ.ɡreɪ.tə]

You can find it in:

MaďarčinaAngličtina