Maďarčina-Angličtina slovník » pisztollyal sakkban tart meaning in Angličtina

MaďarčinaAngličtina
pisztollyal sakkban tart

cover with a revolver[UK: ˈkʌ.və(r) wɪð ə rɪ.ˈvɒl.və(r)] [US: ˈkʌ.vər wɪθ ə rɪ.ˈvɑːl.vər]

You can find it in:

MaďarčinaAngličtina

Like most websites, DictZone.com also uses cookies. Change settings later / more info: Data Protection

Cookies help us to improve our service (with statistics), to maintain (with advertising), and to improve our user experience.

Accept all cookies

Cookies help us to:

Save settings
Accept all cookies