Maďarčina-Angličtina slovník »

pihent meaning in Angličtina

MaďarčinaAngličtina
pihent melléknév

reposeful◼◼◼ adjective
[UK: rɪ.ˈpəʊz.fəl] [US: rɪˈpo.ʊz.fəl]

pihentet ige

relax [relaxed, relaxed, relaxing, relaxes]◼◼◼ verb
[UK: rɪ.ˈlæks] [US: rə.ˈlæks]

rest [rested, rested, resting, rests]◼◼◼ verb
[UK: rest] [US: ˈrest]

condition [conditioned, conditioned, conditioning, conditions]◼◼◻ verb
[UK: kən.ˈdɪʃ.n̩] [US: kən.ˈdɪʃ.n̩]

repose [reposed, reposed, reposing, reposes]◼◻◻ verb
[UK: rɪ.ˈpəʊz] [US: rɪˈpoʊz]

rest of verb

pihentetés főnév

conditioning [conditionings]◼◼◼ noun
[UK: kən.ˈdɪʃ.n̩.ɪŋ] [US: kən.ˈdɪʃ.n̩.ɪŋ]

ageing noun
[UK: ˈeɪdʒ.ɪŋ] [US: ˈeɪdʒ.ɪŋ]

pihenteti az agyát

take some relaxation[UK: teɪk sʌm ˌriː.læk.ˈseɪʃ.n̩] [US: ˈteɪk ˈsəm ˌri.læk.ˈseɪʃ.n̩]

pihenteti az idegeit

take some relaxation[UK: teɪk sʌm ˌriː.læk.ˈseɪʃ.n̩] [US: ˈteɪk ˈsəm ˌri.læk.ˈseɪʃ.n̩]

pihentető melléknév

relaxing◼◼◼ adjective
[UK: rɪ.ˈlæks.ɪŋ] [US: rə.ˈlæks.ɪŋ]

restful◼◼◻ adjective
[UK: ˈrest.fəl] [US: ˈrest.fəl]

refreshing◼◻◻ adjective
[UK: rɪ.ˈfreʃ.ɪŋ] [US: rə.ˈfreʃ.ɪŋ]

refreshful adjective
[UK: rɪˈfrɛʃf(ə)l ] [US: rɪˈfrɛʃf(ə)l ]

reposeful adjective
[UK: rɪ.ˈpəʊz.fəl] [US: rɪˈpo.ʊz.fəl]

pihentető zene

chillout music

kipihent melléknév

rested◼◼◼ adjective
[UK: ˈre.stɪd] [US: ˈre.stəd]

relaxed◼◼◼ adjective
[UK: rɪ.ˈlækst] [US: rə.ˈlækst]

reposeful adjective
[UK: rɪ.ˈpəʊz.fəl] [US: rɪˈpo.ʊz.fəl]

lepihentet ige

pillow [pillowed, pillowed, pillowing, pillows] verb
[UK: ˈpɪ.ləʊ] [US: ˈpɪlo.ʊ]

lovat pihentet

give a horse a rest[UK: ɡɪv ə hɔːs ə rest] [US: ˈɡɪv ə ˈhɔːrs ə ˈrest]

megpihent melléknév

reposed◼◼◼ adjective
[UK: rɪ.ˈpəʊzd] [US: rɪˈpoʊzd]

megpihentet ige

set at rest verb
[UK: set ət rest] [US: ˈset ət ˈrest]

megpihentet (vkt) ige

wind [wound, wound, winding, winds] irregular verb
[UK: wɪnd wuːnd wuːnd] [US: wɪnd ˈwaʊnd ˈwaʊnd]

You can find it in:

MaďarčinaAngličtina