Maďarčina-Angličtina slovník »

nem igazolt meaning in Angličtina

MaďarčinaAngličtina
nem igazolt melléknév

unverified◼◼◼ adjective
[UK: ʌn.ˈve.rɪ.faɪd] [US: ʌn.ˈve.rə.ˌfaɪd]

unacknowledged adjective
[UK: ˌʌ.nək.ˈnɒ.lɪdʒd] [US: ˌʌ.nək.ˈnɒ.lɪdʒd]

unaffirmed adjective
[UK: ˌʌnəˈfɜːmd ] [US: ʌnəˈfɜrmd ]

unattested adjective
[UK: ˌʌnəˈtɛstɪd ] [US: ʌnəˈtɛstɪd ]

undemonstrated adjective
[UK: ˌʌnˈdɛmənstreɪtɪd ] [US: ʌnˈdɛmənˌstreɪtəd ]

unjustified adjective
[UK: ʌn.ˈdʒʌ.stɪ.faɪd] [US: ʌn.ˈdʒə.stə.ˌfaɪd]

nem igazolt állítás

naked facts[UK: ˈneɪkɪd fækts] [US: ˈneɪkəd ˈfækts]

nem igazolt kijelentés

naked facts[UK: ˈneɪkɪd fækts] [US: ˈneɪkəd ˈfækts]

okmányokkal nem igazolt melléknév

unauthenticated adjective
[UK: ˌʌnɔːˈθɛntɪkeɪtɪd ] [US: ʌnɔˈθɛntəˌkeɪtəd ]

vissza nem igazolt melléknév

unacknowledged adjective
[UK: ˌʌ.nək.ˈnɒ.lɪdʒd] [US: ˌʌ.nək.ˈnɒ.lɪdʒd]

unconfirmed adjective
[UK: ˌʌnk.ən.ˈfɜːmd] [US: ˌʌnk.ən.ˈfɝːmd]

You can find it in:

MaďarčinaAngličtina