Maďarčina-Angličtina slovník »

mennyiségi összefüggés meaning in Angličtina

MaďarčinaAngličtina
mennyiségi összefüggés főnév

magnitude relation noun
[UK: ˈmæɡ.nɪ.tjuːd rɪ.ˈleɪʃ.n̩] [US: ˈmæɡ.nə.ˌtuːd ri.ˈleɪʃ.n̩]

You can find it in:

MaďarčinaAngličtina