Maďarčina-Angličtina slovník »

lyuk meaning in Angličtina

MaďarčinaAngličtina
lyuk főnév

hole [holes]◼◼◼ noun
[UK: həʊl] [US: hoʊl]

eye [eyes]◼◼◻ noun
[UK: aɪ] [US: ˈaɪ]

pit [pits]◼◼◻ noun
[UK: pɪt] [US: ˈpɪt]

burrow [burrows]◼◻◻ noun
[UK: ˈbʌ.rəʊ] [US: ˈbɝːo.ʊ]

vent [vents]◼◻◻ noun
[UK: vent] [US: ˈvent]

foramen [foramina]◼◻◻ noun
[UK: fə.ˈreɪ.mən] [US: fə.ˈreɪ.mən]

socket [sockets]◼◻◻ noun
[UK: ˈsɒkɪt] [US: ˈsɑːkət]

leakage [leakages]◼◻◻ noun
[UK: ˈliːkɪdʒ] [US: ˈliːkədʒ]

sector [sectors]◼◻◻ noun
[UK: ˈsek.tə(r)] [US: ˈsek.tər]

quim◼◻◻ noun

bolt-hole noun
[UK: bəʊlt həʊl] [US: boʊlt hoʊl]

bolthole noun

lyuk (biliárdasztalon) főnév

pocket [pockets]◼◼◼ noun
[UK: ˈpɒkɪt] [US: ˈpɑːkət]

lyuk (cavitas) főnév

cavity [cavities]◼◼◼ noun
[UK: ˈkæ.vɪ.ti] [US: ˈkæ.və.ti]

lyuk (foramen) főnév

opening [openings]◼◼◼ noun
[UK: ˈəʊ.pən.ɪŋ] [US: ˈoʊ.pən.ɪŋ]

lyuk (fúvós hanszeré) főnév

vetage noun
[UK: vˈetɪdʒ] [US: vˈeɾɪdʒ]

lyuk (golfpályán) főnév

putting-hole noun
[UK: ˈpʊt.ɪŋ həʊl] [US: ˈpʊt.ɪŋ hoʊl]

lyuk (kőlapon víz lefolyására) főnév

sink-hole◼◼◼ noun
[UK: sɪŋk həʊl] [US: ˈsɪŋk hoʊl]

lyuk (punctura) főnév

puncture [punctures]◼◼◼ noun
[UK: ˈpʌŋk.tʃə(r)] [US: ˈpʌŋk.tʃər]

lyuk a tetődeszkában a harangkötél számára

sally-hole[UK: ˈsæ.li həʊl] [US: ˈsæ.li hoʊl]

lyuk széléhez üti a labdát (golfban)

lip the ball[UK: lɪp ðə bɔːl] [US: ˈlɪp ðə ˈbɒl]

lyuk-kaliber főnév

plug-gauge noun
[UK: plʌɡ ɡeɪdʒ] [US: ˈpləɡ ˈɡeɪdʒ]

lyukacs főnév

pinhole [pinholes]◼◼◼ noun
[UK: ˈpɪn.həʊl] [US: ˈpɪnhoʊl]

lyukacska (porus) főnév

pore [pores] noun
[UK: pɔː(r)] [US: ˈpɔːr]

lyukacsos melléknév

porous◼◼◼ adjective
[UK: ˈpɔː.rəs] [US: ˈpɔː.rəs]

pitted◼◼◻ adjective
[UK: ˈpɪ.tɪd] [US: ˈpɪ.təd]

chambered adjective
[UK: ˈtʃeɪm.bə(r)d] [US: ˈtʃeɪm.bərd]

lyukacsos ér

bunch[UK: bʌntʃ] [US: ˈbəntʃ]

lyukacsos homokkő

bray-stone[UK: breɪ stəʊn] [US: ˈbreɪ ˈstoʊn]

lyukacsosság főnév

porosity [porosities]◼◼◼ noun
[UK: pɔː.ˈrɒ.sɪ.ti] [US: pɔːr.ˈrɒ.sɪ.ti]

porousness noun
[UK: ˈpɔː.rə.snəs] [US: ˈpɔː.rə.snəs]

lyukadás főnév

perforation [perforations] noun
[UK: ˌpɜː.fə.ˈreɪʃ.n̩] [US: ˌpər.fə.ˈreɪʃ.n̩]

lyukak főnév

holes◼◼◼ noun

lyukakkal ellátott biliárdasztal

pocket-table[UK: ˈpɒkɪt ˈteɪb.l̩] [US: ˈpɑːkət ˈteɪb.l̩]

lyukakkal ellátott tábla főnév

pegboard [pegboards] noun
[UK: ˈpeɡ.ˌbɔːd] [US: ˈpeg.ˌbɔːrd]

lyukas melléknév

leaky [leakier, leakiest]◼◼◼ adjective
[UK: ˈliːk.i] [US: ˈliːk.i]

hollow [hollower, hollowest]◼◼◻ adjective
[UK: ˈhɒ.ləʊ] [US: ˈhɑːlo.ʊ]

holey◼◼◻ adjective
[UK: ˈhəʊ.lɪ] [US: ˈhəʊ.lɪ]

seatless adjective
[UK: ˈsiːtləs ] [US: ˈsitləs ]

lyukas csont

osso buco

12

You can find it in:

MaďarčinaAngličtina