Maďarčina-Angličtina slovník »

konfirmál znamená v Angličtina

MaďarčinaAngličtina
konfirmál ige

confirm [confirmed, confirmed, confirming, confirms]◼◼◼ verb
[UK: kən.ˈfɜːm] [US: kən.ˈfɝːm]

be received into the church verb
[UK: bi rɪ.ˈsiːvd ˈɪn.tə ðə tʃɜːtʃ] [US: bi rə.ˈsiːvd ˌɪn.ˈtuː ðə ˈtʃɝːtʃ]

konfirmálandó főnév

confirmand noun
[UK: kənfˈɜːmand] [US: kənfˈɜːmænd]

konfirmált főnév

confirmee◼◼◼ noun
[UK: ˌkɒn.fə.ˈmiː] [US: ˌkɒn.fə.ˈmiː]

nem konfirmált melléknév

unconfirmed adjective
[UK: ˌʌnk.ən.ˈfɜːmd] [US: ˌʌnk.ən.ˈfɝːmd]