Maďarčina-Angličtina slovník »

kiforgat (átv) meaning in Angličtina

MaďarčinaAngličtina
kiforgat (átv) ige

pervert [perverted, perverted, perverting, perverts]◼◼◼ verb
[UK: pə.ˈvɜːt] [US: ˈpɝː.vərt]

fool out verb
[UK: fuːl ˈaʊt] [US: ˈfuːl ˈaʊt]

You can find it in:

MaďarčinaAngličtina