Maďarčina-Angličtina slovník » külön- meaning in Angličtina

MaďarčinaAngličtina
külön alakú (heteromorphus) melléknév

heteromorphic adjective
[UK: hˌetrəmˈɔːfɪk] [US: hˌeɾɚrəmˈoːrfɪk]

külön alszanak

sleep in separate beds[UK: sliːp ɪn ˈse.prət ˈbedz] [US: sˈliːp ɪn ˈse.pə.ˌret ˈbedz]

külön alusznak

sleep in separate beds[UK: sliːp ɪn ˈse.prət ˈbedz] [US: sˈliːp ɪn ˈse.pə.ˌret ˈbedz]

külön anyagot alkotó melléknév

hypostatic adjective
[UK: hˌaɪpəʊstˈatɪk] [US: hˌaɪpoʊstˈæɾɪk]

külön bejárat

private entrance[UK: ˈpraɪ.vɪt ɪn.ˈtrɑːns] [US: ˈpraɪ.vət ˈen.trəns]

külön bejáratú lakás

self-contained flat[UK: self kən.ˈteɪnd flæt] [US: ˈself kən.ˈteɪnd ˈflæt]

külön borítékban

under separate cover◼◼◼[UK: ˈʌnd.ə(r) ˈse.prət ˈkʌ.və(r)] [US: ˈʌnd.r̩ ˈse.pə.ˌret ˈkʌ.vər]

külön díj

push-money[UK: pʊʃ ˈmʌ.ni] [US: ˈpʊʃ ˈmʌ.ni]

külön díj nélkül

for no extra charge[UK: fɔː(r) nəʊ ˈek.strə tʃɑːdʒ] [US: ˈfɔːr ˈnoʊ ˈek.strə ˈtʃɑːrdʒ]

külön fék

single brake[UK: ˈsɪŋ.ɡl̩ breɪk] [US: ˈsɪŋ.ɡl̩ ˈbreɪk]

külön gallér

collared adjective
[UK: ˈkɒ.ləd] [US: ˈkɑː.lərd]

detachable collar[UK: dɪ.ˈtæ.tʃəb.l̩ ˈkɒ.lə(r)] [US: də.ˈtæ.tʃəb.l̩ ˈkɑː.lər]

külön haszon főnév

pickings noun
[UK: ˈpɪkɪŋz] [US: ˈpɪkɪŋz]

külön indítás

staggered start[UK: ˈstæ.ɡəd stɑːt] [US: ˈstæ.ɡərd ˈstɑːrt]

külön ingmell

dicky[UK: ˈdɪk.i] [US: ˈdɪk.i]

külön irányú

dissident[UK: ˈdɪ.sɪ.dənt] [US: ˈdɪ.sə.dənt]

külön juttatás főnév

bonus noun
[UK: ˈbəʊ.nəs] [US: ˈboʊ.nəs]

külön kiemel egy szempontot

press a point[UK: pres ə pɔɪnt] [US: ˈpres ə ˈpɔɪnt]

külön kihangsúlyoz egy szempontot

press a point[UK: pres ə pɔɪnt] [US: ˈpres ə ˈpɔɪnt]

külön kimutat ige

specialize verb
[UK: ˈspe.ʃə.laɪz] [US: ˈspe.ʃə.ˌlaɪz]

külön klasszist képez

be in a class by itself[UK: bi ɪn ə klɑːs baɪ ɪt.ˈself] [US: bi ɪn ə ˈklæs baɪ ət.ˈself]

külön kézbesítő

express messenger[UK: ɪk.ˈspres ˈme.sɪn.dʒə(r)] [US: ɪk.ˈspres ˈme.sən.dʒər]

külön kézbesítő útján

by express messenger[UK: baɪ ɪk.ˈspres ˈme.sɪn.dʒə(r)] [US: baɪ ɪk.ˈspres ˈme.sən.dʒər]

külön küldönc

express messenger[UK: ɪk.ˈspres ˈme.sɪn.dʒə(r)] [US: ɪk.ˈspres ˈme.sən.dʒər]

külön küldönc útján

by express messenger[UK: baɪ ɪk.ˈspres ˈme.sɪn.dʒə(r)] [US: baɪ ɪk.ˈspres ˈme.sən.dʒər]

külön levélben

under separate cover[UK: ˈʌnd.ə(r) ˈse.prət ˈkʌ.və(r)] [US: ˈʌnd.r̩ ˈse.pə.ˌret ˈkʌ.vər]

külön melléklet

insert[UK: ɪn.ˈsɜːt] [US: ˌɪn.ˈsɝːt]

külön rendelésre készített

purpose-made[UK: ˈpɜː.pəs ˈmeɪd] [US: ˈpɝː.pəs ˈmeɪd]

külön rendelésre készült melléknév

custom-built adjective
[UK: ˈkʌ.stəm bɪlt] [US: ˈkʌ.stəm ˈbɪlt]

külön rovatban

under separate heads[UK: ˈʌnd.ə(r) ˈse.prət hedz] [US: ˈʌnd.r̩ ˈse.pə.ˌret ˈhedz]

külön személyest lényre vonatkozó melléknév

hypostatic adjective
[UK: hˌaɪpəʊstˈatɪk] [US: hˌaɪpoʊstˈæɾɪk]

külön tart (vmt, vkt (vmitől), vkitől) ige

keep apart (from something somebody) verb
[UK: kiːp ə.ˈpɑːt] [US: ˈkiːp ə.ˈpɑːrt]

külön tételek alatt

under separate heads[UK: ˈʌnd.ə(r) ˈse.prət hedz] [US: ˈʌnd.r̩ ˈse.pə.ˌret ˈhedz]

külön utakon jár

go one's own way[UK: ɡəʊ wʌnz əʊn ˈweɪ] [US: ˈɡoʊ wʌnz ˈoʊn ˈweɪ]

külön utakon járnak (átv)

they are pulling different ways[UK: ˈðeɪ ə(r) ˈpʊl.ɪŋ ˈdɪ.frənt ˈweɪz] [US: ˈðeɪ ˈɑːr ˈpʊl.ɪŋ ˈdɪ.fə.rənt ˈweɪz]

külön városrész (színesbőrűeknek)

ghetto[UK: ˈɡe.təʊ] [US: ˈɡeto.ʊ]

külön véleményem szerint

in my private opinion[UK: ɪn maɪ ˈpraɪ.vɪt ə.ˈpɪ.nɪən] [US: ɪn ˈmaɪ ˈpraɪ.vət ə.ˈpɪ.njən]

külön ágyban alszanak

sleep in separate beds[UK: sliːp ɪn ˈse.prət ˈbedz] [US: sˈliːp ɪn ˈse.pə.ˌret ˈbedz]

külön álló csoport

class apart[UK: klɑːs ə.ˈpɑːt] [US: ˈklæs ə.ˈpɑːrt]

külön álló fajta

class apart[UK: klɑːs ə.ˈpɑːt] [US: ˈklæs ə.ˈpɑːrt]

12

You can find it in:

MaďarčinaAngličtina

Like most websites, DictZone.com also uses cookies. Change settings later / more info: Data Protection

Cookies help us to improve our service (with statistics), to maintain (with advertising), and to improve our user experience.

Accept all cookies

Cookies help us to:

Save settings
Accept all cookies