Maďarčina-Angličtina slovník » közönséges meaning in Angličtina

MaďarčinaAngličtina
közönséges aguti (Dasyprocta leporina)

red-rumped agouti[UK: rɛd rʌmpt agouti ] [US: rɛd rʌmpt agouti ]

közönséges agávé (Agave americana)

American aloe[UK: ə.ˈmer.ɪk.ən ˈæ.ləʊ] [US: ə.ˈmer.ɪk.ən ˈæˌlo.ʊ]

century plant[UK: ˈsen.tʃə.ri plɑːnt] [US: ˈsen.tʃə.ri ˈplænt]

maguey noun
[UK: mˈeɪɡi] [US: mˈeɪɡi]

közönséges aranyvessző (Solidago virga aurea, Solidago virgaurea)

European goldenrod[UK: ˌjʊə.rə.ˈpɪən ˈɡoldən.ˌrɑːd] [US: ˌjʊ.rə.ˈpiːən ˈɡoldən.ˌrɑːd]

woundwort noun
[UK: wˈuːndwɔːt] [US: wˈuːndwoːrt]

közönséges bab (Phaseolus vulgaris)

common bean[UK: ˈkɒ.mən biːn] [US: ˈkɑː.mən ˈbiːn]

közönséges barna delfin (Phocaena communis)

sea hog[UK: siː hɒɡ] [US: ˈsiː ˈhɑːɡ]

közönséges barna kőedényfajta

welsh ware[UK: welʃ weə(r)] [US: ˈweltʃ ˈwer]

közönséges barázdásbálna (Balaenoptera physalus)

right whale[UK: raɪt weɪl] [US: ˈraɪt ˈweɪl]

közönséges beszéd

low language[UK: ləʊ ˈlæŋ.ɡwɪdʒ] [US: ˈloʊ ˈlæŋ.ɡwɪdʒ]

közönséges bojtorján (Arctium lappa)

beggar's buttons[UK: ˈbɛgəz ˈbʌtnz ] [US: ˈbɛgərz ˈbʌtənz ]

edible burdock[UK: ˈe.dɪb.l̩ ˈbɜː.dɒk] [US: ˈe.dəb.l̩ ˈbɝː.dɑːk]

gobō[UK: gɒbō ] [US: gɑbō ]

greater burdock[UK: ˈɡreɪt.ə(r) ˈbɜː.dɒk] [US: ˈɡreɪt.ər ˈbɝː.dɑːk]

lappa noun
[UK: lˈapə] [US: lˈæpə]

közönséges bojtorjánsaláta (Lapsana communis) főnév

nipplewort noun
[UK: ˈnɪpl.wɜːt] [US: ˈnɪ.pəl.ˌwɜːrt]

közönséges borbolya (Berberis vulgaris)

European barberry[UK: ˌjʊə.rə.ˈpɪən barbery] [US: ˌjʊ.rə.ˈpiːən barbery]

közönséges borostyánszőlő (Parthenocissus inserta)

thicket creeper[UK: ˈθɪkɪt ˈkriː.pə(r)] [US: ˈθɪkət ˈkriː.pər]

közönséges boróka (Juniperus) főnév

juniper-tree noun
[UK: ˈdʒuː.nɪ.pə(r) triː] [US: ˈdʒuː.nə.pər ˈtriː]

közönséges bársonyatka (Trombidium holosericeum) főnév

velvet mite noun
[UK: ˈvel.vɪt maɪt] [US: ˈvel.vət ˈmaɪt]

Közönséges békatutaj (Hydrocharis morsus-ranae)

European frogbit[UK: ˌjʊə.rə.ˈpɪən] [US: ˌjʊ.rə.ˈpiːən]

közönséges csarab (Calluna vulgaris)

common heather[UK: ˈkɒ.mən ˈhe.ðə(r)] [US: ˈkɑː.mən ˈhe.ðər]

heather[UK: ˈhe.ðə(r)] [US: ˈhe.ðər]

ling noun
[UK: lɪŋ] [US: ˈlɪŋ]

ling heather[UK: lɪŋ ˈhe.ðə(r)] [US: ˈlɪŋ ˈhe.ðər]

Scotch heather[UK: skɒtʃ ˈhe.ðə(r)] [US: ˈskɑːtʃ ˈhe.ðər]

simply heather[UK: ˈsɪm.pli ˈhe.ðə(r)] [US: ˈsɪm.pli ˈhe.ðər]

közönséges cserebogár (Melolontha vulgaris) főnév

dor noun
[UK: dɔː(r)] [US: dɔːr]

közönséges cserepesteknős (Eretmochelys imbricata)

hawkbill noun
[UK: ˈhɒk.ˌbɪl] [US: ˈhɒk.ˌbɪl]

hawksbill sea turtle[UK: hˈɔːksbɪl sˈiː tˈɜːtəl] [US: hˈɔːksbɪl sˈiː tˈɜːɾəl]

közönséges csillagfű (Sherardia arvensis)

field larkspur[UK: fiːld ˈlɑːk.spɜː(r)] [US: ˈfiːld ˈlɑːrk.ˌspər]

field-madder[UK: fiːld ˈmæ.də(r)] [US: ˈfiːld ˈmæ.dər]

közönséges csimpánz (Pan troglodytes)

jocko[UK: ˈdʒɒk.əʊ] [US: ˈdʒɑːko.ʊ]

Közönséges csuklyásbagoly (Cucullia umbratica)

shark[UK: ʃɑːk] [US: ˈʃɑːrk]

közönséges csuklyásmajom (Cebus capucinus)

white-faced capuchin[UK: waɪt feɪst ˈkæ.pjʊ.ʃɪn] [US: ˈwaɪt ˈfeɪst ˈkæ.pjuː.tʃɪn]

white-headed capuchin[UK: waɪt ˈhe.dɪd ˈkæ.pjʊ.ʃɪn] [US: ˈwaɪt ˈhe.dəd ˈkæ.pjuː.tʃɪn]

white-throated capuchin[UK: waɪt ˈθrəʊ.tɪd ˈkæ.pjʊ.ʃɪn] [US: ˈwaɪt ˈθroʊ.tɪd ˈkæ.pjuː.tʃɪn]

közönséges csészecsiga (Patella vulgata)

common European limpet[UK: ˈkɒ.mən ˌjʊə.rə.ˈpɪən ˈlɪm.pɪt] [US: ˈkɑː.mən ˌjʊ.rə.ˈpiːən ˈlɪm.pɪt]

common limpet[UK: ˈkɒ.mən ˈlɪm.pɪt] [US: ˈkɑː.mən ˈlɪm.pɪt]

123

You can find it in:

MaďarčinaAngličtina

Like most websites, DictZone.com also uses cookies. Change settings later / more info: Data Protection

Cookies help us to improve our service (with statistics), to maintain (with advertising), and to improve our user experience.

Accept all cookies

Cookies help us to:

Save settings
Accept all cookies