Maďarčina-Angličtina slovník »

képez meaning in Angličtina

MaďarčinaAngličtina
képez ige

train [trained, trained, training, trains]◼◼◼ verb
[UK: treɪn] [US: ˈtreɪn]

form [formed, formed, forming, forms]◼◼◻ verb
[UK: ˈfɔːm] [US: ˈfɔːrm]

teach [taught, taught, teaching, teaches]◼◻◻ irregular verb
[UK: tiːtʃ tɔːt tɔːt] [US: ˈtiːtʃ ˈtɒt ˈtɒt]

model [modelled, modelled, modelling, models]◼◻◻ verb
[UK: ˈmɒd.l̩] [US: ˈmɑːd.l̩]

instruct [instructed, instructed, instructing, instructs]◼◻◻ verb
[UK: ɪn.ˈstrʌkt] [US: ˌɪn.ˈstrəkt]

constitute [constituted, constituted, constituting, constitutes]◼◻◻ verb
[UK: ˈkɒn.stɪ.tjuːt] [US: ˈkɑːn.stə.ˌtuːt]

frame [framed, framed, framing, frames]◼◻◻ verb
[UK: freɪm] [US: ˈfreɪm]

make up◼◻◻ verb
[UK: ˈmeɪk ʌp] [US: ˈmeɪk ʌp]

compose [composed, composed, composing, composes]◼◻◻ verb
[UK: kəm.ˈpəʊz] [US: kəmˈpoʊz]

configure [configured, configured, configuring, configures] verb
[UK: kən.ˈfɪ.ɡə(r)] [US: kən.ˈfɪ.ɡjər]

képezhető melléknév

trainable◼◼◼ adjective
[UK: ˈtreɪ.nə.bəl] [US: ˈtreɪ.nə.bəl]

képező melléknév

configuring adjective
[UK: kən.ˈfɪ.ɡər.ɪŋ] [US: kən.ˈfɪ.ɡjər.ɪŋ]

ajakkerekítés nélkül képez ige
nyelvt

unround verb
[UK: ˈʌn.ˈraʊnd] [US: ən.ˈraʊnd]

Az ár alku tárgyát képezi?

Is the price negotiable?[UK: ɪz ðə praɪs nɪ.ˈɡəʊ.ʃɪəb.l̩] [US: ˈɪz ðə ˈpraɪs nɪˈɡo.ʊ.ʃɪəb.l̩]

birtokát képezi (vmi)

have something in proper[UK: həv ˈsʌm.θɪŋ ɪn ˈprɒ.pə(r)] [US: həv ˈsʌm.θɪŋ ɪn ˈprɑː.pər]

bit-térképezett

bit-mapped[UK: bɪt mæpt] [US: ˈbɪt ˈmæpt]

boksz fényképező gép főnév

brownie [brownies] noun
[UK: ˈbraʊ.ni] [US: ˈbraʊ.ni]

csillagfényképezés főnév
csill

astrophotography noun
[UK: ˌæstro.fə.ˈtɑː.ɡrə.fi] [US: ˌæstro.fə.ˈtɑː.ɡrə.fi]

csillagfényképező távcső főnév
csill

astrograph [astrographs] noun
[UK: ˈastrəɡrˌaf] [US: ˈæstrəɡrˌæf]

csillagtérképezés főnév
csill

astrography noun
[UK: astrˈɒɡrəfi] [US: æstrˈɑːɡrəfi]

célfényképezőgép (befutók sorrendjének megállapítására) főnév

phototimer [phototimers] noun
[UK: fˌəʊtəʊtˈaɪmə] [US: fˌoʊɾoʊtˈaɪmɚ]

digitális fényképezőgép

digital camera◼◼◼[UK: ˈdɪ.dʒɪt.l̩ ˈkæ.mə.rə] [US: ˈdɪ.dʒət.l̩ ˈkæ.mə.rə]

egylábú állvány (fényképezőgép stb számára) főnév

unipod noun
[UK: ˌʌnˈaɪpɒd ] [US: ʌnˈaɪˌpɔd ]

előrészét képezi (vmnek)

front[UK: frʌnt] [US: ˈfrənt]

engedély tárgyát képező (segély)

concessionary[UK: kən.ˈse.ʃə.nə.ri] [US: kən.ˈse.ʃə.ˌne.ri]

ernyő nélküli (lencse fényképezőgépen) melléknév

unshaded adjective
[UK: ˌʌn.ˈʃeɪ.dɪd] [US: ˌʌn.ˈʃeɪ.dɪd]

felderítés fényképezés céljából főnév

photoreconnaissance noun
[UK: fˌəʊtəʊrɪkˈɒnɪsəns] [US: fˌoʊɾoʊrɪkˈɑːnɪsəns]

felderítő térképezés

reconnaissance mapping[UK: rɪˈk.ɒ.nɪ.səns ˈmæp.ɪŋ] [US: riˈk.ɑː.nə.səns ˈmæp.ɪŋ]

feltérképez ige

map [mapped, mapped, mapping, maps]◼◼◼ verb
[UK: mæp] [US: ˈmæp]

chart [charted, charted, charting, charts]◼◼◻ verb
[UK: tʃɑːt] [US: ˈtʃɑːrt]

roadmap [roadmapped, roadmapped, roadmapping, roadmaps] verb
[UK: rˈəʊdmap] [US: rˈoʊdmæp]

feltérképezetlen melléknév

uncharted◼◼◼ adjective
[UK: ˌʌn.ˈtʃɑː.tɪd] [US: ən.ˈtʃɑːr.təd]

unmapped◼◻◻ adjective

feltérképezett melléknév

mapped◼◼◼ adjective
[UK: mæpt] [US: ˈmæpt]

charted◼◼◻ adjective
[UK: ˈtʃɑː.tɪd] [US: ˈtʃɑːr.təd]

fényképez ige

photograph [photographed, photographed, photographing, photographs]◼◼◼ verb
[UK: ˈfəʊ.tə.ɡrɑːf] [US: ˈfoʊ.tə.ɡrɑːf]

take a picture◼◼◼ verb

take a photo◼◼◻ verb
[UK: teɪk ə ˈfəʊ.təʊ] [US: ˈteɪk ə ˈfoˌtoʊ]

take a photograph◼◻◻ verb
[UK: teɪk ə ˈfəʊ.tə.ɡrɑːf] [US: ˈteɪk ə ˈfoʊ.tə.ɡrɑːf]

mug [mugged, mugged, mugging, mugs]◼◻◻ verb
[UK: mʌɡ] [US: ˈməɡ]

12

You can find it in:

MaďarčinaAngličtina