Maďarčina-Angličtina slovník »

ismétlő meaning in Angličtina

MaďarčinaAngličtina
ismétlő melléknév

repeating◼◼◼ adjective
[UK: rɪ.ˈpiːt.ɪŋ] [US: rə.ˈpiːt.ɪŋ]

repetitive◼◼◻ adjective
[UK: rɪ.ˈpe.tə.tɪv] [US: rə.ˈpe.tə.tɪv]

reiterative adjective
[UK: riː.ˈɪ.tə.rə.tɪv] [US: riː.ˈɪ.tə.ˌreɪ.tɪv]

recapitulatory adjective
[UK: ˌriːk.ə.ˈpɪ.tjʊ.lə.tə.rɪ] [US: riːk.ə.ˈpɪ.tʃə.lə.tɔː.riː]

self-cocking adjective
[UK: self ˈkɒkɪŋ] [US: ˈself ˈkɑːkɪŋ]

ismétlő (személy, gép) főnév

repeater [repeaters]◼◼◼ noun
[UK: rɪ.ˈpiː.tə(r)] [US: rə.ˈpiː.tər]

ismétlő adó főnév

retransmitter noun
[UK: ˌriːtrænzˈmɪtə ] [US: ˌritrænˈsmɪtər ]

ismétlő berendezés főnév

repeater [repeaters] noun
[UK: rɪ.ˈpiː.tə(r)] [US: rə.ˈpiː.tər]

ismétlő jel (szótári címszót) főnév

tilde [tildes] noun
[UK: tɪld] [US: tɪld]

ismétlő szerkezet

magazine mechanism[UK: ˌmæ.ɡə.ˈziːn ˈmek.ə.nɪ.zəm] [US: ˈmæ.ɡə.ˌzin ˈmek.ə.ˌnɪ.zəm]

ismétlő összefoglalás főnév

recapitulation [recapitulations] noun
[UK: ˌriːk.ə.ˌpɪ.tʃʊ.ˈleɪʃ.n̩] [US: ˌriːk.ə.ˌpɪ.tʃʊ.ˈleɪʃ.n̩]

ismétlődik ige

repeat [repeated, repeated, repeating, repeats]◼◼◼ verb
[UK: rɪ.ˈpiːt] [US: rə.ˈpiːt]

happen again◼◼◻ verb
[UK: ˈhæ.pən ə.ˈɡen] [US: ˈhæ.pən ə.ˈɡen]

recur [recurred, recurred, recurring, recurs]◼◻◻ verb
[UK: rɪˈk.ɜː(r)] [US: rɪˈk.ɝː]

return [returned, returned, returning, returns]◼◻◻ verb
[UK: rɪ.ˈtɜːn] [US: rə.ˈtɝːn]

ismétlődés főnév

repetition [repetitions]◼◼◼ noun
[UK: ˌre.pɪ.ˈtɪʃ.n̩] [US: ˌre.pə.ˈtɪʃ.n̩]

repeat [repeats]◼◼◻ noun
[UK: rɪ.ˈpiːt] [US: rə.ˈpiːt]

recurrence [recurrences]◼◼◻ noun
[UK: rɪˈk.ʌ.rəns] [US: rɪˈk.ɜː.rəns]

perseveration [perseverations] noun
[UK: pˌɜːsɪvˈiərˈeɪʃən] [US: pˌɜːsɪvˈɪrˈeɪʃən]

ismétlődés (betegségé) (recurrentia) főnév

recurrency [recurrencies] noun
[UK: ˌriːˈkʌrənsi ] [US: ˌriˈkɜrənsi ]

ismétlő melléknév

repetitive◼◼◼ adjective
[UK: rɪ.ˈpe.tə.tɪv] [US: rə.ˈpe.tə.tɪv]

repeating◼◼◼ adjective
[UK: rɪ.ˈpiːt.ɪŋ] [US: rə.ˈpiːt.ɪŋ]

recurring◼◼◻ adjective
[UK: rɪˈk.ɜːr.ɪŋ] [US: rɪˈk.ɜːr.ɪŋ]

frequent◼◻◻ adjective
[UK: frɪ.ˈkwent] [US: ˈfriː.kwənt]

iterative◼◻◻ adjective
[UK: ˈɪ.tə.ˌre.tɪv] [US: ˈɪ.tə.ˌre.tɪv]

persistent◼◻◻ adjective
[UK: pə.ˈsɪ.stənt] [US: pər.ˈsɪ.stənt]

reduplicative adjective
[UK: rɪ.ˈdjuː.plɪk.ə.tɪv] [US: rɪ.ˈduː.pləˌk.eɪ.tɪv]

reiterant adjective
[UK: rˌiːˈaɪtrənt] [US: rˌiːˈaɪtrənt]

replicant adjective
[UK: rˈeplɪkənt] [US: rˈeplɪkənt]

ismétlődő (betegség) (recurrens) melléknév

recurrent◼◼◼ adjective
[UK: rɪˈk.ʌ.rənt] [US: rɪˈk.ɜː.rənt]

ismétlődő dallam

burden[UK: ˈbɜːd.n̩] [US: ˈbɝː.dn̩]

ismétlődő dallam a basszusban (basso ostinato)

ground-bass[UK: ɡraʊnd ˈbeɪs] [US: ˈɡraʊnd ˈbæs]

ismétlődő esemény főnév

periodic event noun
[UK: ˌpɪə.rɪ.ˈɒ.dɪk ɪ.ˈvent] [US: ˌpɪ.ri.ˈɑː.dɪk ɪ.ˈvent]

ismétlődő fizetés

recurring payment

ismétlődő időköz főnév

period [periods] noun
[UK: ˈpɪə.rɪəd] [US: ˈpɪ.riəd]

ismétlődő sor

burden[UK: ˈbɜːd.n̩] [US: ˈbɝː.dn̩]

refrain[UK: rɪ.ˈfreɪn] [US: rə.ˈfreɪn]

ismétlődő támadásokkal nyugtalanít (ellenséget) ige

harass [harassed, harassed, harassing, harasses] verb
[UK: ˈhæ.rəs] [US: hə.ˈræs]

ismétlődő támadásokkal nyugtalanítás (ellenségé) főnév

harassing noun
[UK: ˈhæ.rəs.ɪŋ] [US: hə.ˈræs.ɪŋ]

ismétlődően határozószó

recurrently adverb
[UK: rɪˈk.ʌ.rənt.li] [US: rɪˈk.ʌ.rənt.li]

12

You can find it in:

MaďarčinaAngličtina