Maďarčina-Angličtina slovník » három hüvelykkel hosszabb meaning in Angličtina

MaďarčinaAngličtina
három hüvelykkel hosszabb

longer by three inches[UK: ˈlɒŋ.ɡə(r) baɪ θriː ˈɪn.tʃɪz] [US: ˈlɔːŋ.ɡər baɪ ˈθriː ˈɪn.tʃəz]

You can find it in:

MaďarčinaAngličtina