Maďarčina-Angličtina slovník »

felhatalmaz meaning in Angličtina

MaďarčinaAngličtina
felhatalmaz ige
US

authorize [authorized, authorized, authorizing, authorizes]◼◼◼ verb
[UK: ˈɔː.θə.raɪz] [US: ˈɒ.θə.ˌraɪz]

felhatalmaz ige

empower [empowered, empowered, empowering, empowers]◼◼◻ verb
[UK: ɪm.ˈpaʊə(r)] [US: ˌɪm.ˈpaʊər]

felhatalmaz ige
GB

authorise [authorised, authorised, authorising, authorises]◼◼◻ verb
[UK: ˈɔː.θə.raɪz] [US: ˈɔːr.θə.raɪz]

felhatalmaz ige

entitle [entitled, entitled, entitling, entitles]◼◻◻ verb
[UK: ɪn.ˈtaɪt.l̩] [US: en.ˈtaɪt.l̩]

enable [enabled, enabled, enabling, enables]◼◻◻ verb
[UK: ɪ.ˈneɪb.l̩] [US: e.ˈneɪb.l̩]

license [licensed, licensed, licensing, licenses]◼◻◻ verb
[UK: ˈlaɪsns] [US: ˈlaɪ.səns]

depute [deputed, deputed, deputing, deputes] verb
[UK: dɪ.ˈpjuːt] [US: dɪ.ˈpjuːt]

felhatalmazás főnév

authority [authorities]◼◼◼ noun
[UK: ɔː.ˈθɒ.rə.ti] [US: ə.ˈθɔː.rə.ti]

felhatalmazás főnév
US

authorization [authorizations]◼◼◻ noun
[UK: ˌɔː.θə.raɪ.ˈzeɪʃ.n̩] [US: ˌɒ.θə.rə.ˈzeɪʃ.n̩]

felhatalmazás főnév

warrant [warrants]◼◼◻ noun
[UK: ˈwɒ.rənt] [US: ˈwɔː.rənt]

power [powers]◼◼◻ noun
[UK: ˈpaʊə(r)] [US: ˈpaʊər]

mandate [mandates]◼◼◻ noun
[UK: ˈmæn.deɪt] [US: ˈmæn.ˌdet]

felhatalmazás főnév
GB

authorisation [authorisations]◼◼◻ noun
[UK: ˌɔː.θə.raɪ.ˈzeɪʃ.n̩] [US: ˌɔːr.θə.raɪ.ˈzeɪʃ.n̩]

felhatalmazás főnév
US

license [licenses]◼◻◻ noun
[UK: ˈlaɪsns] [US: ˈlaɪ.səns]

felhatalmazás főnév

empowerment◼◻◻ noun
[UK: ɪm.ˈpaʊə(r).mənt] [US: ˌɪm.ˈpaʊər.mənt]

enabling◼◻◻ noun
[UK: ɪ.ˈneɪb.l̩.ɪŋ] [US: e.ˈneɪb.l̩.ɪŋ]

leave [leaves]◼◻◻ noun
[UK: liːv] [US: ˈliːv]

entitlement [entitlements]◼◻◻ noun
[UK: ɪn.ˈtaɪtl.mənt] [US: en.ˈtaɪ.təl.mənt]

empowering◼◻◻ noun

fiat [fiats]◼◻◻ noun
[UK: ˈfaɪæt] [US: ˈfaɪæt]

delegation [delegations] noun
[UK: ˌde.lɪ.ˈɡeɪʃ.n̩] [US: ˌde.lə.ˈɡeɪʃ.n̩]

licence [licences] noun
[UK: ˈlaɪsns] [US: ˈlaɪ.səns]

warranty [warranties] noun
[UK: ˈwɒ.rən.ti] [US: ˈwɔː.rən.ti]

felhatalmazas melléknév

empowerment adjective
[UK: ɪm.ˈpaʊə(r).mənt] [US: ˌɪm.ˈpaʊər.mənt]

felhatalmazás kincstár elleni per meghiúsítására főnév

fiat [fiats] noun
[UK: ˈfaɪæt] [US: ˈfaɪæt]

felhatalmazás kiskorú vagyonának igénybevételére

power of advancement[UK: ˈpaʊə(r) əv əd.ˈvɑːn.smənt] [US: ˈpaʊər əv əd.ˈvæn.smənt]

felhatalmazás nélkül beszél

speak without book[UK: spiːk wɪð.ˈaʊt bʊk] [US: ˈspiːk wɪð.ˈaʊt ˈbʊk]

felhatalmazás nélküli melléknév

unwarranted adjective
[UK: ʌn.ˈwɒ.rən.tɪd] [US: ʌˈn.wɔː.rən.təd]

felhatalmazással nem rendelkező (ügynök) melléknév

unaccredited adjective
[UK: ˌə.nə.ˈkre.ˌdɪ.təd] [US: ˌə.nə.ˈkre.ˌdɪ.təd]

felhatalmazást adó személy főnév

constituter noun
[UK: ˈkɒnstɪtjuːtə ] [US: ˈkɑnstəˌtutər ]

felhatalmazó melléknév

mandant adjective

felhatalmazó személy

constitutor[UK: ˈkɒn.stɪ.tjuː.tə] [US: ˈkɒn.stɪ.tjuː.tə]

felhatalmazott melléknév
US

authorized◼◼◼ adjective
[UK: ˈɔː.θə.raɪzd] [US: ˈɒ.θə.ˌraɪzd]

felhatalmazott

empowered◼◼◻ noun adjective

accredited◼◼◻ adjective
[UK: ə.ˈkre.dɪ.tɪd] [US: ə.ˈkre.də.təd]

felhatalmazott melléknév
GB

authorised◼◼◻ adjective

felhatalmazott

assign [assigned, assigned, assigning, assigns]◼◻◻ verb
[UK: ə.ˈsaɪn] [US: ə.ˈsaɪn]

assignee [assignees] noun
[UK: ˌæ.saɪ.ˈniː] [US: ˌæ.saɪ.ˈniː]

enabled adjective
[UK: ɪ.ˈneɪb.l̩d] [US: e.ˈneɪb.l̩d]

undelegated adjective
[UK: ˌʌnˈdɛlɪgeɪtɪd ] [US: ʌnˈdɛləˌgeɪtəd ]

You can find it in:

MaďarčinaAngličtina