Maďarčina-Angličtina slovník »

alkalmaz meaning in Angličtina

MaďarčinaAngličtina
alkalmaz ige

use◼◼◼ verb
[UK: ˈjuːs] [US: ˈjuːs]

hire◼◼◼ verb
[UK: ˈhaɪə(r)] [US: ˈhaɪər]

apply◼◼◼ verb
[UK: ə.ˈplaɪ] [US: ə.ˈplaɪ]

employ◼◼◼ verb
[UK: ɪmˈplo.ɪ] [US: em.ˌplɔɪ]

take [took, taken]◼◼◻ irregular verb
[UK: teɪk tʊk ˈteɪkən] [US: ˈteɪk ˈtʊk ˈteɪkən]

place◼◼◻ verb
[UK: ˈpleɪs] [US: ˈpleɪs]

practice◼◼◻ verb
[UK: ˈpræk.tɪs] [US: ˈpræk.ˌtɪs]

engage◼◼◻ verb
[UK: ɪn.ˈɡeɪdʒ] [US: en.ˈɡeɪdʒ]

apply to◼◼◻ verb

adopt◼◼◻ verb
[UK: ə.ˈdɒpt] [US: ə.ˈdɑːpt]

administer◼◼◻ verb
[UK: əd.ˈmɪ.nɪ.stə(r)] [US: əd.ˈmɪ.nə.stər]

shop◼◻◻ verb
[UK: ʃɒp] [US: ˈʃɑːp]

suit◼◻◻ verb
[UK: suːt] [US: ˈsuːt]

accommodate◼◻◻ verb
[UK: ə.ˈkɒm.ə.deɪt] [US: ə.ˈkɑːm.ə.ˌdeɪt]

avail◼◻◻ verb
[UK: ə.ˈveɪl] [US: ə.ˈveɪl]

use for (employ)◼◻◻ verb
[UK: ˈjuːs fɔː(r)] [US: ˈjuːs ˈfɔːr]

use to◼◻◻ verb

apply for◼◻◻ verb
[UK: ə.ˈplaɪ fɔː(r)] [US: ə.ˈplaɪ ˈfɔːr]

put in◼◻◻ verb
[UK: ˈpʊt ɪn] [US: ˈpʊt ɪn]

occupy◼◻◻ verb
[UK: ˈɒ.kjʊ.paɪ] [US: ˈɑː.kjə.ˌpaɪ]

exert◼◻◻ verb
[UK: ɪɡ.ˈzɜːt] [US: ɪg.ˈzɝːt]

ply◼◻◻ verb
[UK: plaɪ] [US: ˈplaɪ]

practise◼◻◻ verb
[UK: ˈpræk.tɪs] [US: ˈpræk.tɪs]

alkalmaz (filmre) ige

adapt◼◼◼ verb
[UK: ə.ˈdæpt] [US: ə.ˈdæpt]

alkalmaz (pl. énekkarra) ige
zene

arrange◼◼◼ verb
[UK: ə.ˈreɪndʒ] [US: ə.ˈreɪndʒ]

alkalmaz (to vmhez) ige

appropriate◼◼◼ verb
[UK: ə.ˈprəʊ.priət] [US: əˈpro.ʊ.priət]

alkalmaz (törvényt) ige

put into force verb
[UK: ˈpʊt ˈɪn.tə fɔːs] [US: ˈpʊt ˌɪn.ˈtuː ˈfɔːrs]

alkalmaz (vmhez) ige

attemper verb
[UK: ə.ˈtem.pə] [US: ə.ˈtem.pər]

alkalmaz vkt (vmit) ige

employ somebody something verb
[UK: ɪmˈplo.ɪ ˈsʌm.bə.di ˈsʌm.θɪŋ] [US: em.ˌplɔɪ ˈsʌm.ˌbɑː.di ˈsʌm.θɪŋ]

alkalmazandó melléknév

applicable◼◼◼ adjective
[UK: ə.ˈplɪk.əb.l̩] [US: ˈæ.plək.əb.l̩]

applies◼◻◻ adjective
[UK: ə.ˈplaɪz] [US: ə.ˈplaɪz]

alkalmazandó feltételek

applicable conditions◼◼◼business

alkalmazandó törvények

law applicable◼◼◼business

alkalmazás főnév

use◼◼◼ noun
[UK: ˈjuːs] [US: ˈjuːs]

employ◼◼◼ noun
[UK: ɪmˈplo.ɪ] [US: em.ˌplɔɪ]

employment◼◼◻ noun
[UK: ɪmˈplo.ɪ.mənt] [US: em.ˌplɔɪ.mənt]

hiring◼◼◻ noun

hire◼◼◻ noun
[UK: ˈhaɪə(r)] [US: ˈhaɪər]

applying◼◼◻ noun
[UK: ə.ˈplaɪŋ] [US: ə.ˈplaɪ.ɪŋ]

service◼◼◻ noun
[UK: ˈsɜː.vɪs] [US: ˈsɝː.vəs]

12

You can find it in:

MaďarčinaAngličtina