Maďarčina-Angličtina slovník » a lázmérő 37 fokot jelez meaning in Angličtina

MaďarčinaAngličtina
a lázmérő 37 fokot jelez

the thermometer registers 37[UK: ðə θə.ˈmɒ.mɪ.tə(r) ˈre.dʒɪ.stəz] [US: ðə θər.ˈmɑː.mə.tər ˈre.dʒə.stərz]

You can find it in:

MaďarčinaAngličtina

Like most websites, DictZone.com also uses cookies. Change settings later / more info: Data Protection

Cookies help us to improve our service (with statistics), to maintain (with advertising), and to improve our user experience.

Accept all cookies

Cookies help us to:

Save settings
Accept all cookies